Slovenský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Východného Timoru

7.12.2009 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Východný Timor

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Demokratickej republike Východný Timor Štefan Rozkopál odovzdal 4. decembra 2009 poverovacie listiny prezidentovi Východného Timoru Jose M. Ramos-Hortovi. Počas stretnutia bol obojstranne potvrdený záujem o začatie spolupráce medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. Prioritným zámerom bude využitie potenciálu rýchlo sa rozvíjajúcej mladej východo-timorskej ekonomiky pre nadviazanie obchodno-ekonomickej spolupráce so Slovenskou republikou.