Slovenský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny v Bangladéši

31.12.2014 | Aktivity veľvyslancov | Bangladéš

Dezignovaný veľvyslanec Slovenskej republiky v Bangladéšskej ľudovej republike so sídlom v Dillí Žigmund Bertók odovzdal 30. decembra 2014 v Dháke poverovacie listiny do rúk prezidenta Md. Abdul Hamida.

V osobnom rozhovore obe strany ocenili tradične dobré bilaterálne vzťahy vo všetkých oblastiach a vzájomne konštatovali záujem ako aj priaznivú atmosféru o ich intenzívnejší rozvoj. Ž. Bertók pozitívne hodnotil aktívnu účasť Bangladéša v medzinárodných organizáciách, osobitne v mierových misiách OSN. Predstavil priority svojho pôsobenia zamerané na dynamizáciu vzájomnej ekonomickej spolupráce založenej na rýchlom hospodárskom raste v Bangladéši. Medzi konkrétnymi perspektívnymi oblasťami pre ďalší rozvoj vyzdvihol vodohospodárstvo, poľnohospodárstvo a strojárstvo. S týmto cieľom uskutočnil tiež nadväzujúce rokovania s generálnymi riaditeľom pre Európu Ministerstva zahraničných vecí Mahbub Hassan Salehom ako i sériu stretnutí s bangladéšskymi obchodnými komorami a podnikateľmi.