Slovenský veľvyslanec v Mozambiku Alexander Iľaščík odovzdal poverovacie listiny

8.8.2012 | Poverovacie listiny | Mozambik

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Mozambickej republike so sídlom v Pretórii Alexander Iľaščík odovzdal dňa 8. augusta 2012 poverovacie listiny do rúk prezidenta Mozambiku Armanda Guebuzu. Na slávnostnej ceremónii sa zúčastnil aj minister zahraničných vzťahov a ďalší predstavitelia vlády.

Počas prijatia obe strany pozitívne zhodnotili tradičné priateľské vzťahy a dlhodobú tradíciu spolupráce, siahajúce ešte do obdobia ČSR, medzi Slovenskom a Mozambikom. Veľvyslanec SR ocenil dynamický rozvoj Mozambiku v poslednom období. Vyjadrili pripravenosť prehĺbenia vzťahov a indikovania nových impulzov najmä v obchodno-ekonomickej oblasti. Prezident Guebuza poďakoval slovenskej strane za poskytovanie rozvojovej pomoci v minulých rokoch v oblasti energetiky a vodného hospodárstva. Slovenský veľvyslanec informoval o možnosti spolupráce v strojárenskom odvetví, vrátane možnosti dodávok špeciálnej techniky, automobilovom, banskom priemysle a v oblasti poľnohospodárstva. Prezident Mozambickej republiky vyzval slovenskú stranu k investíciám v oblastiach budovania infraštruktúry, priemyslu, ťažby a spracovania nerastných surovín a cestovného ruchu. Záujem prejavil o možnosť spolupráce v oblasti vzdelávania.

V predvečer ceremónie odovzdávania poverovacích listín veľvyslanec uskutočnil stretnutie s námestníkom ministra zahraničných vecí a spolupráce Mozambickej republiky Henrique Banzem, kde prerokoval otázky spolupráce oboch rezortov ako aj možnosti kooperácie v oblasti školstva a vzdelávania.

V priebehu pobytu v Mozambiku veľvyslanec SR, Alexander Iľaščík, uskutoční stretnutie s ministrom obchodu a priemyslu Armandom Inrogom, na ktorom plánujú prerokovať ekonomicko-hospodársku spoluprácu oboch krajín, vrátane zapojenia slovenských subjektov do projektov budovania infraštruktúry v krajine.