Slovinská republika – prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

25.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Slovinsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane informuje, že bola 12. marca 2020 vyhlásená v Slovinskej republike epidémia ochorenia COVID-19. Na základe toho Slovinska republika postupne prijíma viaceré opatrenia a obmedzenia na spomalenie šírenia ochorenia COVID-19 v Slovinskej republike.

 

Cestovanie:

Situácia na taliansko-slovinskej hranici:

- Pre osobnú dopravu boli na hranici s Talianskom uzavreté všetky hraničné priechody okrem priechodov Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije a Krvavi potok. Na týchto hraničných priechodoch sa realizujú kontroly všetkých cestujúcich s cieľom preverenia zdravotného stavu. Každá osoba musí predložiť potvrdenie od lekára, že nemá ochorenia COVID-19. Ak nemá takéto potvrdenie, bude týmto osobám umožnený prechod cez hranicu, ak nebudú mať telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 stupňov a nebudú mať iné respiračné príznaky. Osoby, ktoré budú mať príznaky ochorenia COVID-19 nebudú vpustené do Slovinskej republiky.

 

- Na hranici s Talianskom bola uzavretá nákladná doprava, okrem prípadov, keď sú prevážané poštové zásielky, lieky, ochranné prostriedky a lekárske pomôcky pre zdravotné účely. Hranica je prístupná pre občanov Slovinskej republiky a občanov s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovinskej republike, a ktorých konečná destinácia je Slovinska republika. Odporúčame, aby sa dopravcovia usilovali o využitie hraničných priechodov medzi Talianskom a Rakúskom v záujme pokračovania v ceste do Slovenskej republiky.

 

- Na hranici s Talianskom sa vykonáva konvojová preprava nákladných vozidiel, ktoré tranzitujú cez Slovinsko a smerujú do Maďarska a Chorvátska. Na hraničných priechodoch Vrtojba, Fernetiči, Škofije a Krvavi potok sú stavané do kolóny nákladné vozidlá podľa poradia príchodu a podľa smeru prechodu cez Maďarsko a Chorvátsko. S pravidla prejde cez Slovinsko 5 až 6 konvojov s 40 až 50 nákladnými vozidlami. Na hranici s Maďarskom prebieha tranzitná doprava cez hrančiný prechod Pince a na hranici s Chorvátskom na hraničných priechodoch Obrežje a Gruškovje.

 

- Opatrenia zavedené na hranici s Talianskom neplatia pre osobné vozidlá a nákladnú dopravu pri výstupe zo Slovinska do Talianska.

 

Situácia na hraniciach s Rakúskom

- Na hranici s Rakúskom sú pre osobnú a nákladnú dopravu uzavreté všetky hraničné priechody, okrem hraničných priechodov Karavanke, Šentilj, Gornja Radgona, Ljubelj, a na malých priechodoch Kuzma, Jurij, Trate, Radelj, Gederovci, Korensko Sedlo, Holmec a Vič.

- Na týchto hraničných priechodoch sa realizujú kontroly všetkých cestujúcich s cieľom preverenia zdravotného stavu. Každá osoba musí predložiť potvrdenie od lekára, že nemá ochorenie COVID-19. Ak nemá takéto potvrdenie, bude týmto osobám umožnený prechod cez hranicu, ak nebudú mať telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 stupňov a nebudú mať iné respiračné príznaky. Osoby, ktoré budú mať príznaky ochorenia COVID-19 nebudú vpustené do Slovinskej republiky.

 

Situácia na hraniciach s Maďarskom

- Hranica je uzavretá pre osobnú dopravu, neplatí pre občanov Maďarska.

 

- Pre nákladnú dopravu je otvorený iba hraničný priechod Pince.

 

Situácia na hraniciach s Chorvátskom

- Pri výstupe zo Slovinska do Chorvátska sú na niektorých medzinárodných hraničných priechodoch niekoľko hodinové zdržania (približne 2 hodiny pre osobné vozidlá a viac ako 10 hodín pre nákladnú dopravu). Pre tranzit nákladnej dopravy sú určené iba dva hraničné priechody: Obrežje a Gruškovje. Odporúčame sledovať situáciu a priepustnosť na hraničných priechodoch s Chorvátskom na stránke.

 

Autobusová a železničná doprava

Od 16. marca 2020 od 00:00 h platí v Slovinskej republike dočasný zákaz verejnej vnútroštátnej a medzinárodnej autobusovej a železničnej dopravy. Naďalej môžu byť využívané taxi služby, za podmienky dodržania dezinfekcie a ochrany vodiča aj pasažierov.

 

Letecká doprava

Od polnoci 17. marca 2020 je prerušená letecká doprava, okrem prípadov keď ide o cargo, poštu, špeciálne prelety bez pasažierov, humanitárne a zdravotnícke lety. Ostatné výnimky musia byť schválené Ministerstvom vnútra a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej Republiky.

 

Spoločenský život a práca:

- Od 20. marca 2020 platí v Slovinsku zákaz vychádzania, okrem cestovania z/do práce, lekárne a najbližších potravín. Neplatí pre rodiny s menej ako 5 členmi (musia žiť spoločne v domácnosti), ktorí môžu ísť do prírody alebo parku za podmienky, že bude dodržaná dostatočná vzdialenosť od ostatných; porušenie uvedeného nariadenia za pokutuje vo výške 400 eur.

 

- Od 16. marca 2020 sú až do odvolania zavreté školy a škôlky, niektoré univerzity prerušili vyučovanie do konca marca 2020;

 

- Vláda Slovinskej republiky vyzvala, aby sa obyvatelia Slovinska zdržiavali doma, nikam necestovali, nezúčastňovali sa verejných podujatí, a vyhýbali sa kontaktu s ďalšími osobami. Taktiež je nariadený zákaz návštev zo strany verejnosti v domovoch dôchodcov.

 

- Boli zrušené všetky podujatia vo vnútorných priestoroch nad 100 účastníkov a všetky športové, kultúrne podujatia a ďalšie verejné akcie, kde sa predpokladá viac ako 500 účastníkov. Na základe tohto nariadenia podniky, spoločnosti, športové kluby a podobne samovoľne rušia všetky podujatia;

 

- Od 16. marca 2020 sú v Slovinsku zavreté všetky nočné podniky, bary, kiná, kaderníctva, kozmetické salóny, wellness centrá, rekreačné a športové strediská (vrátane lyžiarskych stredísk a ďalších typov lanoviek), reštaurácie, obchody a ubytovacie zariadenia (vrátane hotelov). Otvorené ostávajú iba lekárne, potraviny, drogérie, banky, pošty, čerpacie stanice a trafiky, obchody s materiálom pre farmárov a záhradníkov; zavedený bol prednostný vstup pre dôchodcov do obchodov medzi 8 a 10 hodinou ráno;

 

- Vláda Slovinskej republiky vyzvala, aby súkromné spoločnosti a firmy, vrátane štátnych inštitúcii, podľa možností zabezpečili svojim zamestnancom prácu z domu;

 

- V prípade závažných prejavov ochorenia COVID-19 sú pacienti liečení v nemociach, v prípade miernych prejavov nákazy pacienti ostávajú v domácej liečbe;

 

- Bežné zdravotné úkony, operácie a rehabilitácie sa odkladajú, zdravotná starostlivosť pre onkologických pacientov a tehotné ženy je zachovaná, budú sa realizovať len urgentné operácie;

 

- Vzhľadom na narastajúce množstvo nakazených osôb prestáva Slovinska republika naďalej vykonávať testy na ochorenie COVID-19, pokiaľ ide o slabé prejavy choroby. Testované budú iba osoby s vyššími príznakmi a osoby, ktoré budú potrebovať intenzívnu zdravotnú starostlivosť.  Tieto testy sa vykonávajú bezplatne.

 

Ochorením COVID-19 sú najviac postihnuté mestá Ľubľana, Metlika, Maribor a Novo mesto, pričom nákaza sa šíri aj v ďalších častiach krajiny. Odporúčame občanom Slovenskej republiky, aby v prípade pobytu v Slovinskej republike sledovali situáciu a plnili nariadenia prijaté vládou Slovinskej republiky. Zároveň odporúčame zvýšenú obozretnosť pri kontakte s ostatnými osobami.

 

Slovinska republika zriadila call-centrum, kde sú poskytované všetky informácie ohľadne ochorenia COVID-19 na telefónnom čísle: 080 1404, a v prípade volania zo zahraničného čísla na telefónnom čísle +386 1 478 7550. V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné, aby občania Slovenskej republiky kontaktovali orgány Slovinskej republiky na telefónnom čísle: 112, kde im bude poskytnuté ďalšie usmernenie ako postupovať.

 

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ľubľane na telefónnom čísle: +386 41 639 719 200 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky + 421 2 5978 5978. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane naďalej odporúča občanom pred cestou do Slovinskej republiky (ak je nevyhnutná) zaregistrovať sa na web stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo pomocou mobilnej aplikácie Svetobežka.