SR prispela na likvidáciu sýrskeho chemického arzenálu

8.1.2014 | Aktivity ministerstva | Aktivity ministra | Organizácia pre zákaz chemických zbraní | Sýrska arabská republika

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák podpísal v utorok (7. januára 2014) list, ktorým sa sformalizovala dohoda medzi Slovenskou republikou a Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) o poskytnutí príspevku na likvidáciu chemických zbraní zo sýrskeho arzenálu.

Slovenská republika tak prispela čiastkou 100 tisíc eur do osobitného fondu zriadeného OPCW na likvidáciu sýrskych chemických zbraní mimo územia Sýrie a zaradila sa tak po bok ďalších krajín v spoločnom úsilí medzinárodného spoločenstva o elimináciu tejto hrozby. Prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Plán likvidácie chemických zbraní v zmysle rezolúcie BR OSN a rozhodnutia výkonnej rady OPCW počíta so zničením chemických zbraní do konca júna 2014. Slovenská republika je zakladajúcim členom OPCW, k práci ktorej prispieva formou školení inšpektorov a expertov zmluvných strán Dohovoru o zákaze chemických zbraní v školiacom stredisku v Zemianskych Kostoľanoch. Svoju expertízu ponúka aj v oblasti identifikácie a dekontaminácie chemických látok.