Štátny tajomník Burian na návšteve Kambodžského kráľovstva

9.4.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Kambodža

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian v rámci návštevy Kambodžského kráľovstva rokoval so svojím partnerom, námestníkom ministra zahraničných vecí a poradcom predsedu vlády Ouchom Borithom, ktorý poďakoval občanom Slovenska za podporu a spoluprácu v minulosti, na ktorú podľa jeho slov obyvatelia Kambodže nikdy nezabudnú.

Ouch Borith predstavil Kambodžu ako krajinu s jedným z najvyšších rastov HDP na svete, za čo vďačí predovšetkým rastúcemu exportu (do USA a EÚ), ale aj rozmáhajúcemu sa poľnohospodárstvu a cestovnému ruchu. Kambodžu ročne navštívi približne 3,5 mil. turistov. Táto krajina sa môže stať zaujímavou turistickou destináciou aj pre občanov SR. Spolupráca v oblasti cestovného ruchu bola tiež témou rokovaní štátneho tajomníka Buriana so štátnym podtajomníkom Ministerstva cestovného ruchu Kambodže Ok Darariddhom.

Cieľom návštevy P. Buriana v Phnom Penhu je posunúť rozvíjajúce sa vzájomné vzťahy našich krajín na politickej úrovni do roviny praktickej spolupráce. Partneri sa zhodli na potrebe kreovania medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, ktorá bude podporovať podnikateľské aktivity medzi oboma krajinami. Perspektívna sa javí nielen možnosť odovzdávania skúseností SR z procesu transformácie (CETIR), či regionálnej spolupráce (V4), ale aj spolupráca v oblasti vzdelávania (vládne štipendiá), využitie slovenských technológií z oblasti poľnohospodárstva alebo návšteva odborníkov z oblasti vodného manažmentu na Slovensko, počas ktorej by získali skúsenosti využiteľné na rieke Mekong. Slovensko má záujem participovať na projekte budovania železničnej siete v Kambodži, zapájať sa do projektov čistenia vôd, odpadového hospodárstva, ako aj o dodávku odmínovacích zariadení Božena (vrátane vyškolenia kambodžských expertov z oblasti odmínovania).

Štátny tajomník Burian poďakoval za doterajšiu spoluprácu na pôde OSN, informoval o revitalizovaní slovenského predsedníctva v Skupine priateľov Reformy bezpečnostného sektora a požiadal kambodžského partnera o podporu kandidatúry SR do Rady pre ľudské práva OSN na roky 2018-2020. Partneri tiež prediskutovali široké spektrum zahranično-politických otázok, vrátane situácie na Kórejskom polostrove, aktuálnych otázok iránskeho jadrového programu, či spoluprácu krajín ASEAN.