Štátny tajomník Burian s chargé d´affaires Kolumbie a Ekvádoru o možnostiach prehĺbenia spolupráce

14.2.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekvádor | Kolumbia

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian sa dnes (14. február 2014) stretol s vedúcou zastupiteľského úradu Kolumbie so sídlom vo Viedni Nohrou Maríou Quintero Correa a vedúcim zastupiteľského úradu Ekvádoru so sídlom vo Viedni Josém Rosenbergom. Stretnutie sa konalo predovšetkým s cieľom nadviazať na výsledky návštevy štátneho tajomníka v krajinách Latinskej Ameriky v novembri 2013.

Štátny tajomník ocenil prínos oboch návštev pre vzájomné vzťahy a zdôraznil záujem Slovenska o pokračovanie spolupráce v oblasti politického dialógu, diskusie o spoločných riešeniach globálnych i regionálnych problémov a predovšetkým v rozvoji ekonomickej a obchodnej spolupráce. „Slovensko vidí možnosti pre zapojenie slovenských firiem do lokálnych projektov najmä v oblasti energetiky, elektroniky a technológií, ako aj v sektore budovania infraštruktúry a obnoviteľných energií,“ uviedol štátny tajomník Burian. Dôležitým faktorom, ktorý môže výrazne prispieť k prehĺbeniu spolupráce, je nadviazanie dialógu ekonomických ministerstiev, vytvorenie zmiešaných hospodárskych komisií a v budúcnosti perspektívne aj vytvorenie spoločných obchodných komôr. Pozitívny efekt by v tejto súvislosti vytvorili návštevy na vyššej politickej úrovni v sprievode podnikateľských misií.

Partneri prediskutovali možnosti pre rast vzájomnej spolupráce aj v oblasti turizmu, kultúry a školstva, vo forme akademickej spolupráce, výmeny expertov alebo prostredníctvom štipendijných programov. V závere sa zhodli, že medzi Slovenskom a krajinami podobnej veľkosti v regióne Latinskej Ameriky, akými sú Kolumbia a Ekvádor, existuje množstvo príležitostí pre vzájomnú spoluprácu na bilaterálnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni, ako aj možností pre spoločné projekty voči tretím krajinám.

Štátny tajomník Peter Burian a chargé d´ affaires Kolumbie. Štátny tajomník Peter Burian a chargé d´ affaires Kolumbie.