Štátny tajomník František Ružička na pracovnej návšteve Českej republiky a na rokovaní národných koordinátorov Slavkovskej spolupráce

29.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Česko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička dnes (29. januára) uskutočnil pracovnú návštevu Českej republiky. Počas návštevy absolvoval konzultácie so svojím rezortným partnerom Alešom Chmelařom, námestníkom pre riadenie európskej sekcie Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky. Partneri sa zamerali na aktuálne otázky bilaterálnej agendy, európske témy a regionálnu spoluprácu, pričom osobitnú pozornosť venovali koordinácii účasti vládnych predstaviteľov na vzájomných podujatiach v kontexte predsedníctva SR v OBSE, predsedníctva SR vo V4 a volieb do Európskeho parlamentu. „Výnimočnosť a vysoká intenzita našich vzájomných vzťahov nie je samoúčelná. Vždy sa usilujeme, aby stretnutia našich najvyšších predstaviteľov mali pridanú hodnotu a prinášali jasné výsledky a odkazy,“ zdôraznil štátny tajomník F. Ružička.

 

Štátny tajomník F. Ružička sa následne stretol s predsedom Zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Ľubomírom Zaorálkom, s ktorým diskutoval o aktuálnych európskych a zahraničnopolitických témach, vrátane volieb do Európskeho parlamentu, odchodu Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a priorít slovenského predsedníctva v OBSE. Obaja partneri sa zhodli na potrebe ďalšej vzájomnej spolupráce vrátane koordinácie postojov v oblasti zahranično-politických vzťahov.

 

V rámci následného stretnutia národných koordinátorov Slavkovskej (slovensko-česko-rakúskej) spolupráce, ktorej v súčasnosti predsedá  Česká republika, štátny tajomník F. Ružička s českým partnerom A. Chmelařom a rakúskym kolegom Johannesom Peterlikom, generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti na Spolkovom ministerstve pre Európu, integráciu a zahraničné veci Rakúskej republiky, prerokovali návrh pracovného programu Slavkovskej spolupráce na ďalšie obdobie. Program sa zameriava na rozvoj trilaterálnej spolupráce v nasledovných  prioritných oblastiach: doprava, duálne vzdelávanie, priemysel 4.0, energetická infraštruktúra/energetická bezpečnosť, koordinácia európskych záležitostí, spolupráca v oblasti medzinárodného práva a rozvojová pomoc. „Je dôležité, aby rozličné formáty regionálnej spolupráce mali pridanú hodnotu a boli komplementárne. Pre SR ako predsednícku krajinu je V4 a V4+ prioritou s dlhou tradíciou konkrétnych výsledkov. V rámci Slavkovskej spolupráce je z nášho pohľadu dôležitým bodom programu doprava – nielen pre naše regióny, ale aj pre celú EÚ. Pokiaľ ide o ostatné priority, verím, že aj rozvojová pomoc je oblasťou, ktorá má v Slavkovskom formáte priestor,“ uviedol štátny tajomník F. Ružička.

 

Stretnutie vo formáte S3 partneri využili i k výmene názorov na aktuálne európske témy, vrátane agendy rozširovania EÚ, regiónu západného Balkánu, Východného susedstva a budúcnosti EÚ. Osobitnú pozornosť venovali Ukrajine, ktorá je prioritou slovenského predsedníctva v OBSE. Po ministrovi zahraničných a európskych záležitostí  SR Miroslavovi Lajčákovi je v súčasnosti na návšteve Ukrajiny minister zahraničných vecí ČR Tomáš Petříček, čo dokazuje pretrvávajúci záujem strednej Európy o vývoj na Ukrajine.

 

Na záver svojej pracovnej návštevy štátny tajomník F. Ružička navštívil  zrekonštruované priestory Národného múzea v Prahe, kde si pozrel spoločnú slovensko-českú a česko-slovenskú výstavu venovanú 100. výročiu vzniku 1. Československej republiky.

Štátny tajomník František Ružička s predsedom Zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Ľubomírom Zaorálkom. Štátny tajomník František Ružička s predsedom Zahraničného výboru Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Ľubomírom Zaorálkom.