Štátny tajomník Javorčík prijal dezignovaného maltézskeho veľvyslanca

28.3.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Zvrchovaný vojenský špitálsky rád sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a Malty

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Javorčík prijal dnes (28. marca 2013) dezignovaného mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty Ottokarla Floriana Finsterwaldera pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín.

"Rád využívam túto príležitosť, aby som v mene slovenskej diplomacie vyjadril úprimné blahoželanie k 900. výročiu založenia Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty“, uviedol v úvode stretnutia štátny tajomník P. Javorčík. Obaja partneri zhodnotili aktuálny stav slovensko-maltézskej spolupráce a prerokovali perspektívy jej ďalšieho rozvoja. Štátny tajomník M. Javorčík ocenil účasť Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku na realizácii projektov v oblasti sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín obyvateľstva a potvrdil záujem SR o prehlbovanie vzájomného dialógu pri riešení rómskej problematiky. "Bude pre mňa veľkou cťou vytvárať priaznivé podmienky pre ďalšie posilňovanie vzájomnej spolupráce medzi Zvrchovaným vojenským špitálnym rádom sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty a SR vo všetkých oblastiach spoločného záujmu“, zdôraznil veľvyslanec O. F. Finsterwalder.