Štátny tajomník L. Parízek prijal námestníka ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky Seyed Abbas Aragchiho

29.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Irán

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (29. januára) prijal námestníka ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky Seyed Abbas Aragchiho v rámci jeho krátkej pracovnej návštevy v SR. Počas rokovania obaja predstavitelia pozitívne zhodnotili doterajší rozvoj bilaterálnych vzťahov s dôrazom na ekonomickú spoluprácu, obchodnú výmenu a budovanie zmluvnej základne. Obojstranne vyjadrili záujem na ich ďalšom rozvoji v oblastiach spoločného záujmu. Štátny tajomník L. Parízek zdôraznil, že od Iránu očakávame pokračovanie dôsledného dodržiavania všetkých ustanovení multilaterálnej jadrovej dohody, ktorú považujeme za dôležitý element regionálnej bezpečnosti a globálneho režimu nešírenia jadrových zbraní (NPT). Predstavitelia SR a Iránu si vymenili názory o stave rozvoja vzťahov EÚ s Iránom, zvlášť v obchodnej oblasti, kde sme obojstranne zainteresovaní na pokračovaní tejto kooperácie i s využitím nových mechanizmov na podporu legálneho obchodovania s Iránom. Predmetom pracovného stretnutia boli aj niektoré aktuálne otázky a výzvy regionálneho vývoja v širšej oblasti Blízkeho východu. „Slovenská diplomacia podporuje dialóg, mierové riešenia konfliktov, de-eskaláciu napätia vo vzťahoch medzi krajinami v regionálnom i globálnom rozmere,“ zdôraznil v tejto súvislosti L. Parízek. Štátny tajomník MZVEZ SR informoval hosťa o prebiehajúcom predsedníctve SR vo Vyšehradskej skupine (V4) a v rámci Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

Štátny tajomník Lukáš Parízek a námestník ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky Seyed Abbas Aragchi. Štátny tajomník Lukáš Parízek a námestník ministra zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky Seyed Abbas Aragchi.