Štátny tajomník L. Parízek prijal parlamentnú delegáciu Azerbajdžanu

23.5.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Azerbajdžan

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek, prijal 23. mája 2018 delegáciu azerbajdžanských poslancov, ktorú viedol spolupredseda medziparlamentnej skupiny slovensko-azerbajdžanského priateľstva Šamsaddin H. Hadžijev. 

 

Prediskutovali otázky bilaterálnych vzťahov a vybrané témy týkajúce sa zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky a Azerbajdžanu. Venovali sa aj aktuálnej situácii na Južnom Kaukaze a perspektívam riešenia konfliktu v Náhornom Karabachu. 

 

Štátny tajomník L. Parízek informoval partnera o plánoch a zámeroch slovenského predsedníctva v OBSE v roku 2019. Súčasne azerbajdžanským predstaviteľom navrhol účasť na tvorbe obsahovej agendy predsedníctva a zužitkovať skúsenosti svojej krajiny pre riešenie aktuálnych regionálnych konfliktov.  

 

Partnerov uistil o pretrvávajúcom záujme Slovenskej republiky na zlepšení obchodnej a investičnej bilancie a súčasne podpore politického dialógu na najvyššej úrovni. 

L. Parízek na rokovaní s azerbajdžanskou delegáciou L. Parízek na rokovaní s azerbajdžanskou delegáciou