Štátny tajomník L. Parízek prijal veľvyslanca Katarského štátu

4.2.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov | Katar

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes prijal nového veľvyslanca Katarského štátu Sultana Salmeen Al Mansouriho so sídlom vo Viedni pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín. V rozhovore prerokovali aktuálny stav bilaterálnych vzťahov v politickej a obchodno-ekonomickej oblasti. Zhodli sa na potrebe dobudovania dvojstrannej zmluvno-právnej základne v záujme vytvárania vhodných podmienok na rozvinutie obchodnej a investičnej spolupráce. L. Parízek uviedol, že „Slovensko má záujem o rozvoj pravidelného zahranično-politického dialógu s Katarom a o realizáciu vzájomne výhodných projektov v ekonomickej oblasti, osobitne v turistickom ruchu, zdravotníctve a kúpeľníctve“.

 

Partneri venovali pozornosť aj politickej a bezpečnostnej situácii v regióne Blízkeho východu, vrátane Perzského zálivu. Štátny tajomník ocenil úsilie Kataru, ktorého cieľom je obnovenie regionálnej spolupráce v rámci Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive. Obaja sa zhodli na tom, že medzinárodné spoločenstvo musí venovať naďalej dostatočnú pozornosť situácii v regióne Blízkeho východu v záujme jej stabilizácie a znižovania napätia.

 

L. Parízek na záver poprial katarskému veľvyslancovi veľa úspechov pri napĺňaní cieľov jeho diplomatickej misie v SR.

L. Parízek rokoval s novým veľvyslancom Katarského štátu Sultanom Salmeen S.B. Almansourim a jeho delegáciou. L. Parízek rokoval s novým veľvyslancom Katarského štátu Sultanom Salmeen S.B. Almansourim a jeho delegáciou.