Štátny tajomník L. Parízek prijal veľvyslanca Kórejskej republiky Chung Byung Hwa

22.1.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Kórejská republika

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (22. januára) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kórejskej republiky Chung Byung Hwa. Počas stretnutia obe strany zhodnotili aktuálny stav vzájomnej spolupráce, načrtli možnosti ich ďalšieho rozvoja a potvrdili spoločný záujem o ďalší rozvoj hospodárskych vzťahov.

 

Štátny tajomník L. Parízek označil vzťahy s Kórejskou republikou za veľmi priateľské, založené na blízkych postojoch k medzinárodným otázkam. Partneri konštatovali intenzívny rozvoj politického dialógu, k čomu prispela historicky prvá oficiálna návšteva prezidenta SR Andreja Kisku v Kórejskej republike v apríli 2018. S cieľom podporiť rozvoj vzájomných ekonomických vzťahov, sa v novembri 2018 uskutočnilo v Soule prvé zasadnutie Medzivládnej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu (MVK), zamerané na obchodnú spoluprácu, investície,  priemysel (najmä automobilový), dopravu, výskum a vývoj.

 

Štátny tajomník L. Parízek uviedol, že „vzájomnú obchodno-ekonomickú spoluprácu a investície je potrebné rozšíriť aj do ďalších oblastí, vrátane spolupráce v sfére moderných technológií, IT, vedy a inovácií.“

 

Predmetom rozhovoru bolo tiež plánovanie možných spoločných aktivít, vrátane formátu V4+Kórea, strategické partnerstvo EÚ s Kórejskou republikou, ako aj spolupráca Slovenska a Kórejskej republiky v oblasti podpory kandidatúr na pôde medzinárodných organizácií.

 

Lukáš Parízek na záver ocenil úlohu Kórejskej republiky a jej úsilie o znižovanie napätia a diplomatické riešenie situácie na Kórejskom polostrove a vyslovil nádej, že rokovania budú smerovať k dosiahnutiu udržateľného mieru, stability a prosperity v regióne.

Štátny tajomník Lukáš Parízek a veľvyslanec Kórejskej republiky Chung Byung Hwa počas rokovania. Štátny tajomník Lukáš Parízek a veľvyslanec Kórejskej republiky Chung Byung Hwa počas rokovania.