Štátny tajomník MZV SR prijal dezignovaného veľvyslanca Alžírska v súvislosti s odovzdaním kópií poverovacích listín

24.9.2012 | Aktivity štátnych tajomníkov | Alžírsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Peter Burian prijal 24. septembra 2012 dezignovaného veľvyslanca Alžírskej demokratickej ľudovej republiky Mohameda Benhocine v súvislosti s odovzdaním kópií jeho poverovacích listín. Počas stretnutia si partneri vymenili názory na možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce, predovšetkým v oblasti ekonomických a obchodných vzťahov. S cieľom vytvorenia adekvátnej bázy pre rozvoj tejto spolupráce, štátny tajomník Peter Burian zdôraznil potrebu skorého uzavretia dohôd o vzájomnej ochrane investícií a zamedzení dvojitého zdanenia. Perspektívne možnosti spolupráce existujú najmä v energetickej oblasti, avšak vzhľadom na prebiehajúci proces rekonštrukcie Alžírska sa taktiež otvára priestor pre účasť slovenských firiem pri budovaní cestnej infraštruktúry a v stavebníctve.