Štátny tajomník P. Burian rokoval s novozélandskou veľvyslankyňou o rozšírení spolupráce

7.8.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Nový Zéland

O rozšírení a zintenzívnení spolupráce Slovenskej republiky a Nového Zélandu hovoril dnes (7. augusta 2014) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Peter Burian s veľvyslankyňou Nového Zélandu v SR so sídlom vo Viedni Deborah Geelsovou.

Slovensko a Nový Zéland zdieľajú rovnaké hodnoty a blízke názory na globálne výzvy, ktoré sú základom pre dobré a priateľské vzťahy nielen na bilaterálnej, ale aj multilaterálnej úrovni. Veľvyslankyňa D. Geelsová v úvode prijatia predstavila zámery a ciele Nového Zélandu v Bezpečnostnej rade OSN, o členstvo v ktorej sa Nový Zéland uchádza ako nestály člen pre obdobie rokov 2015 – 2016. Štátny tajomník P. Burian uviedol, že SR považuje Nový Zéland za silného kandidáta a ponúkol konkrétne skúsenosti Slovenska, vychádzajúce z nášho členstva v BR OSN v rokoch 2006 – 2007, osobitne v oblasti reformy bezpečnostného sektora.

V bilaterálnej oblasti si partneri vymenili názory a informácie o možnostiach prehĺbenia ekonomickej spolupráce Nového Zélandu a Slovenska, o posilnení obchodnej výmeny a o hľadaní nových oblastí ekonomického rastu – napríklad v oblasti informačných technológií a inovácií či vedy a výskumu. Partneri sa zhodli, že pozitívny moment pre zbližovanie krajín priniesla v roku 2012 Zmluva medzi Novým Zélandom a SR o programe pracovnej dovolenky, ktorá umožňuje pobyt občanom SR na Novom Zélande v prípadoch dovoleniek spojených so zamestnaním a štúdiom po dobu maximálne 12 mesiacov.

P. Burian tiež ocenil pozitívne trendy v partnerstve Nového Zélandu a Európskej únie, ktoré potvrdzuje partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci (Partnership Agreement on Relations and Cooperation - PARC) z minulého týždňa. Prínosnou pre ďalší rozvoj vzťahov - najmä v ekonomickej oblasti - by mohla byť dohoda o voľnom obchode (Free Trade Agreement – FTA), o ktorej má Nový Zéland záujem začať rokovania s EÚ.

Aktuálnym zahraničnopolitickým témam dominovala situácia na Ukrajine a očakávaný vývoj po zavedení sankcií voči Rusku. Ako uviedol štátny tajomník P. Burian: „Slovensko chce prispieť k stabilizácii regiónu nástrojmi, ktoré má k dispozícii, či už cez oficiálnu rozvojovú pomoc alebo v rámci spolupráce na platforme V4.“