Štátny tajomník P. Javorčík prijal dezignovaného veľvyslanca Islandskej republiky

21.7.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Island

Dezignovaný veľvyslanec Islandskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Auđunn Atlason odovzdal 21. júla 2014 do rúk štátneho tajomníka MZV a EZ SR Petra Javorčíka kópie poverovacích listín.

V následnom rozhovore sa obaja predstavitelia zhodli na kvalitných a bezproblémových vzťahoch medzi SR a Islandom a navzájom sa informovali o plánovaných aktivitách smerujúcich k zintenzívneniu vzájomných kontaktov na politickej aj odbornej úrovni. P. Javorčík vyslovil presvedčenie, že misia nového veľvyslanca prispeje k upevneniu a prehĺbeniu dvojstranných vzťahov a bilaterálnej spolupráce, vrátane obchodnej a ekonomickej oblasti.