Štátny tajomník Peter Burian prijal nového veľvyslanca Guiney

21.10.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Guinea

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian prijal dnes (21. októbra 2013) dezignovaného veľvyslanca Guiney Ibrahima Sory Sow-a pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín. P. Burian pripomenul tradične priateľské vzťahy Slovenska a Guiney a zdôraznil potenciál vzájomnej spolupráce v ekonomickej sfére, obzvlášť v oblasti technológií na budovanie energetickej infraštruktúry a poľnohospodárstva. V tejto súvislosti sa obaja partneri zhodli na dôležitosti prezentácie investičných možností v Guiney pre slovenské spoločnosti v budúcnosti. Súčasťou rozhovorov bola aj podpora exportných aktivít Slovenska do krajiny so zameraním na strojársku výrobu, ako aj spolupráca v oblasti zdravotníctva.

V závere rokovania veľvyslanec Guiney oboznámil štátneho tajomníka so súčasnou vnútropolitickou situáciou v Guinei a stotožnil sa s podnetmi P. Buriana na rozvoj vzájomnej spolupráce.