Švajčiarsko

OZNAMY A UPOZORNENIA PRED CESTOVANÍM

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách pri cestách do zahraničia.

Využite tento systém pomoci vyplnením registračného formulára.

 • 29.12.2015
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Švajčiarsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky informuje, že polícia švajčiarskeho kantónu Ženeva 28. decembra 2015 znížila pohotovostný stupeň a zrušila bezpečnostné opatrenia prijaté v polovici decembra v súvislosti s hrozbou možného teroristického útoku.
 • 14.12.2015
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Švajčiarsko
  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozorňuje na zvýšenie pohotovostného stupňa polície vo švajčiarskom kantóne Ženeva (tretí stupeň z piatich) z dňa 14. decembra v súvislosti s hrozbou možného teroristického útoku spojeného s pátraním po páchateľoch teroristických útokov v Paríži 13. novembra 2015.
 • 04.09.2015
  | Honorárne konzuláty | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Švajčiarsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne oznamuje, že s účinnosťou od 10. augusta 2015 ukončil svoju činnosť Generálny honorárny konzulát Slovenskej republiky v Zürichu.
 • 02.11.2011
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Švajčiarsko
  Slovenské veľvyslanectvo vo Švajčiarskej konfederácii informuje, že s účinnosťou od 1. novembra prestalo zabezpečovať výkon vízovej a pobytovej agendy.
 • 02.06.2010
  | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Švajčiarsko
  Na základe oznámenia Veľvyslanectva Švajčiarska v Bratislave informujeme, že výkon konzulárnej agendy veľvyslanectva (aj vo vzťahu k občanom SR) bude od 1. júla 2010 pokrývaný Veľvyslanectvom Švajčiarska v Rakúskej republike so sídlom vo Viedni...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Vlajka
Svetadiel: Európa
Štátne zriadenie: federatívna republika
Oficiálny názov štátu:
slovensky Švajčiarska konfederácia
miestny názov Confoederatio Helvetica
miestny názov v latinke Schweizerische Eidgenossenschaft (nem.), Confédération suisse (fr.), Confederazione Svizzera (tal.), Confederaziun svizera (rom.)
anglicky Helvetic Confederation
Rozloha: 41.284 km2
Počet obyvateľov: 8300000(údaj z roku 2015)
Hlavné mesto:
slovensky miestny názov anglicky
Bern Bern Bern
Počet obyvateľov hlavného mesta: 128848 (údaj z roku 2013)
Úradný jazyk: nemecký, francúzsky, taliansky, réto-románsky
Jazyky:
jazyk % zastúpenie
nemecký 65,6%
francúzsky 22,8%
taliansky 8,4%
rétorománsky 0,6%
Mena: švajčiarsky frank (CHF)
Dĺžka hraníc so susednými štátmi:
štát dĺžka hranice
Rakúska republika 164
Lichtenštajnské kniežatstvo 41
Talianska republika 740
Francúzska republika 573
Nemecká spolková republika 334
Dĺžka pobrežia: 0km
Administratívne územné členenie: spolkový štát, zložený z 20 kantónov a 6 polkantónov
Telefónna predvoľba: 0041
Medzinárodná poznávacia značka: CH
Internetová doména: .ch
HDP na obyvateľa: 78 432 CHF (údaj z roku k 31. 12. 2014)
Miera nezamestnanosti: 3,7% (údaj z roku k 31. 12. 2015)
Náboženstvá:
náboženstvo % zastúpenie
rímskokatolíci 38,6%
islam 4,5%
iné 6,8%
bez vyznania 20,1%
reformovaná cirkev 28,0%
neuvedené 2,0%
Štátny sviatok
dátum sviatok
1.8. Vznik Švajčiarskej konfederácie /1291/
Vznik štátu: 01.08.1848 (Švajčiarska konfederácia)
História v skratke:

V roku 1291si zástupcovia švajčiarskych kantónov Uri, Schwyz a Uintrerwalden prisahali na lúke Ruttli spoločenstvo, postupne sa k nemu pripájali ďalšie kantóny. V roku 1848 vznikol moderný spolkový štát Švajčiarsko s ústavou ktorá centralizovala a zjednotila mnohé oblasti (vojsko, colné záležitosti, pošta a mincovníctvo).

V roku 2002 vstúpila ŠK do OSN, v tom istom roku vstúpili do platnosti prvé bilaterálne dohody ŠK s EÚ.

Hlava štátu: Doris Leuthard
Predseda vlády: Nemá inštitút predsedu vlády. Vládu vedie prezident, ktorého každý rok volí parlament z členov vlády
Minister zahraničných vecí: Didier Burkhalter
Dátum konania posledných volieb: 18.10.2015
Výkonná moc v štáte: Švajčiarska spolková rada
Zákonodarný orgán: Spolkové zhromaždenie, ktoré má dve komory: Národnú radu (200 poslancov) a Radu kantónov (46 poslancov - každý kantón má 2 zástupcov a polkantón 1 zástupcu)
Uznanie SR: 01.01.1993
Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: 01.01.1993
Časové pásmo: SEČ
Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: www.eda.admin.ch
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY SR

SM OSN Ženeva

Name:
slovak native
The Permanent Mission of the Slovak Republic to the United Nations Office and Other International Organisations in Geneva
Street: 9, chemin de l’Ancienne Route
Town:
slovak native
Geneva
ZIP:
State:
slovak native
Switzerland
Phone: +41 227477400
Mobile phone:
Fax: +41 227477434
E-mail: pm.geneva@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/ungeneva

ZÚ Bern

Name:
slovak native
The Embassy of the Slovak Republic in Bern Botschaft der Slowakischen Republik in Bern
Street: Thunstrasse 63
Town:
slovak native
Muri b. Bern Bern
ZIP:
State:
slovak native
Switzerland Schweiz
Phone: +41 313563930
Mobile phone:
Fax: +41 313563933
E-mail: emb.bern@mzv.sk
Internet: www.mzv.sk/web/bern
   
ZASTUPITEĽSKÉ ÚRADY KRAJINY PRE SR
HONORÁRNE KONZULÁTY
Consular Office of the Slovak Republic in Eclépens
Consular Office of the Slovak Republic in Eclépens
Konzul: François de Coulon
otvorený: 01.03.2017
adresa: Consulat honoraire de la République Slovaque
Château d'En Haut 3
CH - 1312 Eclépens

Mobil.:
Tel.: +41 21 866 18 44
Fax.: +41 21 866 18 24
E-mail.: info@consulat-slovaquie.ch
konzulárny obvod: kantóny Vaud, Valais, Neuchâtel, Ženeva
   
VÍZOVÉ, KONZULÁRNE, TURISTICKÉ A INÉ UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Podmienky vstupu:

Na základe Protokolu rozširujúceho platnosť dohody medzi ES a jeho členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou o voľnom pohybe osôb na nové členské štáty EU, ktorý vstúpil do platnosti dňa 01.04.2006, môžu občania Slovenskej republiky cestovať do Švajčiarska s platným cestovným pasom SR alebo s platným občianskym preukazom SR. Vo Švajčiarskej konfederácii sa môžu občania SR prechodne zdržiavať po dobu 90 dní v rámci jedného polroka bez pobytového povolenia (turistika, návšteva). V prípade, že by občan SR mal v úmysle sa zdržiavať vo Švajčiarsku dlhšie ako 90 dní, je povinný požiadať o pobytové povolenie (bližšie informácie na stránke www.bfm.admin.ch, resp. na Veľvyslanectve Švajčiarskej konfederácie v SR, Michalská 12, 811 01 Bratislava).

Miestne špecifiká: Veľvyslanectvo SR vo Švajčiarskej konfederácii: Thunstrasse 63, 3074 Muri bei Bern,
Tel. 0041/31/356 39 30 Fax 0041/31/356 39 33
E- mail : emb.bern@mzv.sk, cons.bern@mzv.sk
Colné a devízové predpisy:

Bez cla a daní môžu byť dovezené : používané predmety osobnej potreby, oblečenie, bielizeň, toaletné potreby, športové náradie, prenosný počítač, hudobné nástroje a iné použité veci. Potraviny, tabak a alkoholické nápoje v oslobodenej hodnote je možné doviesť na osobu (nad 17 rokov) a jeden krát za deň.Pri dovoze finančných prostriedkov v hotovosti presahujúcich hodnotu 10 000 CHF môže byť požadovaný doklad o ich pôvode. Alkoholické nápoje a tabak môžu doviezť bez cla a daní osoby nad 17 rokov v nasledovnom množstve :cigarety 200ks alebo cigary 50ks alebo
fajkový tabak 250gralkoholické nápoje do 15% obsahu alkoholu 2 litre a
alkoholické nápoje nad 15% obsahu alkoholu 1 liter
Ostatný osobný tovar do hodnoty 300,-CHF na 1 osobu je oslobodený. Ak hodnota dovážaného tovaru presiahne 300,-CHF, všetok tovar podlieha dani a clu. Kumulácia oslobodenej hodnoty tovaru na viaceré osoby je vylúčená. Výnimku z oslobodenej hodnoty tovaru predstavujú citlivé poľnohospodárske výrobky ako napr. mäso a mäsové výrobky, mliečne výrobky, oleje a tuky, ktoré presahujú určité najvyššie množstvá.Množstvá, ktoré presahujú uvedené oslobodenia, sa ohlasujú a podliehajú dani. Pre ďalšie informácie odporúčame internetovú stránku Spolkovej colnej správy www.ezv.admin.ch Švajčiarske colné prepisy sú platné aj pre územie Lichtenštajnska.

Informácia pre motoristov: Vodiči motorových vozidiel sa počas turistického pobytu musia preukázať platným vodičským preukazom, platným osvedčením o technickej spôsobilosti vozidla (tzv. malý technický preukaz) a dokladom o medzinárodnom poistení zákonnej zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (tzv. zelená karta). Vodiči motorových vozidiel s hmotnosťou do 3,5 tony, vrátane prívesov a obytných vozidiel sú povinní zakúpiť si pri využití diaľničnej siete ročnú diaľničnú známku (tzv. Vignette) v hodnote 40,- CHF. Diaľničnú známku na kratšiu dobu ako jeden rok nie je možné zakúpiť. Diaľničná známka je platná vždy od 1. decembra predchádzajúceho roka do 31. januára nasledujúceho roka, na ktorý bola zakúpená. Možno ju zakúpiť na hraničných prechodoch, čerpacích staniciach a poštách. Za jazdu bez diaľničnej známky je stanovená pokuta vo výške 200, -CHF.
Doprava:

V prípade dopravnej nehody je potrebné privolať políciu, inak sa samovoľný odchod z miesta nehody považuje podľa miestnej legislatívy za útek z miesta nehody. Pokuty ukladané za dopravné priestupky sú značne vysoké.Najvyššia povolená rýchlosť v obci je 50 km/h, pokiaľ nie je určené inak, na cestách mimo uzatvorenú obec 80 km/h, 100km/h na cestách diaľničného typu (Autostrasse)a na diaľniciach (Autobahn) 120 km/h .

Klimatické podmienky:

Mierne podnebie. Podobné ako v SR, vo vegetačnom období intenzívnejšie dažďové zrážky vplyvom atlantického prúdenia. Oproti SR je pomerne časté a značné kolísanie tlaku, ktoré je sprievodným znakom tzv. föhnu - prílevu teplého vzduchu z juhu do vnútrozemia. Reakcie na tieto zmeny sú individuálne, spravidla u meteosenzitívnych ľudí spojené s malátnosťou a bolením hlavy.

Zdravotná starostlivosť:

Povinnosť byť vo Švajčiarsku zdravotne poistený vyplýva zo zákona. Poskytované lekárske služby a zdravotná starostlivosť sú na veľmi dobrej úrovni, ceny za lekárske úkony a ošetrenie sú však pomerne vysoké. Od 01.04.2006 môžu občania SR /turisti, na návšteve/ použiť vo Švajčiarsku v prípadoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti európsku kartu zdravotného poistenia. Nie všade však býva akceptovaná.

Bezpečnostná situácia a bezpečnostné opatrenia: Švajčiarsko je považované za relatívne bezpečnú krajinu s nie príliš vysokou mierou kriminality.
Dôležité telefónne čísla: 144 – Prvá pomoc zdravotná;
117 – Polícia;118 – Požiarnici;
140 - nepretržitá pomoc motoristom (opravy, odťahovanie);111 informácie o telefónnych číslach;
163 informácie o zjazdnosti diaľnic
   
Pre viac informácií si prečítajte aj konzulárne informácie v sekcii Konzulárne informácie a navštívte stránku zastupiteľského úradu daného štátu v sekcii Všetky zastupiteľstvá .
   
OBCHODNO-EKONOMICKÉ VZŤAHY, INFORMÁCIE PRE PODNIKANIE
AKTUÁLNE SPRÁVY
 • 09.10.2017
  | Ekonomické správy | Švajčiarsko
  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne informuje podnikateľskú verejnosť o záujme švajčiarskej firmy o nadviazanie kontaktu s firmou v SR, ktorá je schopná vyrábať (menšie) oceľové dielce.
 • ikonka galerie
  14.06.2017
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Honorárne konzuláty | Švajčiarsko
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok dnes (14. júna) slávnostne otvoril Honorárny konzulát SR so sídlom v Eclépens s jurisdikciou pre francúzsky hovoriace kantóny Vaud, Valais, Neuchâtel a Ženeva, v ktorých žije cca. 1200 slovenských občanov.
 • ikonka galerie
  25.04.2017
  | Aktivity ministra | Aktivity štátnych tajomníkov | Švajčiarsko
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák prijal dnes (25. apríla) delegáciu Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF), ktoré je strategickým partnerom Slovenskej republiky v aktivitách na podporu reformy bezpečnostného sektora. Slovensko spolupracuje s DCAF už od roku 2006, čoho výsledkom je množstvo aktivít na pôde medzinárodných a regionálnych organizácií. Minister M. Lajčák ocenil nadštandardnú spoluprácu so ženevským centrom, s výhľadom na predsedníctvo SR v OBSE v roku 2019. Jednou z najvýznamnejších aktivít, na ktorých SR spolupracuje so ženevským centrom v roku 2017 bude usporiadanie medzinárodnej konferencie k reforme bezpečnostného sektora (SSR) začiatkom júna v Bratislave pri príležitosti 10. výročia prvej otvorenej debaty Bezpečnostnej rady OSN z iniciatívy SR ako nestáleho člena v rokoch 2006 – 2007.
 • ikonka galerie
  27.02.2017
  | Aktivity ministra | Slovensko a OSN | Švajčiarsko
  Na príliš mnohých miestach na svete sú ľudia obeťami konfliktov, represií, prenasledovania, porušovania ľudských práv a slobôd, negovania ľudskej dôstojnosti. Osobitne to platí o konfliktoch v Sýrii a Iraku, ktoré ústia do masového exodu utečencov. Reakcia medzinárodného spoločenstva sa musí opierať primárne o snahu ochrániť obyvateľstvo krajín zachvátených konfliktom pred ďalšou eskaláciou bojov, a o preventívnu diplomaciu a mediáciu. Uviedol to dnes (27. februára) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vo vystúpení v Ženeve počas 34. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva (HRC) v segmente na vysokej úrovni zameranom na posilnenie dialógu a medzinárodnej spolupráce.
 • ikonka galerie
  21.10.2016
  | Aktivity ministra | Švajčiarsko
  Bern (21. októbra) – O vzťahoch SR a Európskej únie so Švajčiarskom rokoval dnes v mestečku Kehrsatz pri Berne minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák so svojím rezortným kolegom Didierom Burkhalterom. Ich stretnutie sa uskutočnilo na okraj návštevy prezidenta SR Andreja Kisku vo Švajčiarsku. Ministri M. Lajčák a D. Burkhalter potvrdili vysokú kvalitu dvojstranných vzťahov, čo okrem iného dokazuje aj intenzita a pravidelnosť kontaktov na najvyššej úrovni. Minister M. Lajčák zdôraznil záujem Slovenska prehĺbiť vzájomnú spoluprácu okrem politickej úrovne a existujúcich ekonomických aktivít aj do oblastí inovácií, výskumu a vzdelávania. Ministri sa venovali aj možnostiam posilnenia dialógu vo formáte Vyšehradská štvorka + Švajčiarsko a prediskutovali prípravy ministerskej schôdzky, ktorá by sa mohla uskutočniť na budúci rok. Ťažisko diskusie ministra M. Lajčáka so švajčiarskym partnerom tvorila téma vzťahov EÚ a Švajčiarska. Slovensko ako predsednícka krajina v Rade EÚ otvorila diskusiu členských štátov o ďalšom usporiadaní týchto vzťahov vzhľadom na výsledky švajčiarskeho referenda o obmedzení prisťahovalectva cudzincov z roku 2014.
DÔLEŽITÉ ADRESY A LINKY
Internetová stránka MZV krajiny: www.eda.admin.ch
Dôležité telefónne čísla: 144 – Prvá pomoc zdravotná;
117 – Polícia;118 – Požiarnici;
140 - nepretržitá pomoc motoristom (opravy, odťahovanie);111 informácie o telefónnych číslach;
163 informácie o zjazdnosti diaľnic
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
Dátum podpisu / Dátum nadobudnutia platnosti zmluvy Úplný názov zmluvy v slovenskom jazyku
25.03.2015 Dohovor Rady Európy proti obchodovaniu s ľudskými orgánmi
26.02.2015 Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte
25.02.2015 Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátom a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
05.11.2014 Dohoda o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore
15.10.2014 Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)
30.09.2014 Zmeny Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
30.09.2014 Zmeny Vykonávacieho predpisu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k Protokolu k tejto dohode
27.06.2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
27.06.2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej
21.05.2014 Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií
   1    2    3    4    5    6    7    8    9       >>
KULTÚRNA VÝMENA A KRAJANIA
Kultúrna výmena:

P odpora kultúry je vo Švajčiarskej konfederácii záležitosťou kantónov a obcí, preto nie je uzatvorená zmluva o kultúrnej výmene medzi SR a ŠK.

Krajania a krajanské komunity:

Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, Slovenský pavilón