Temporary Skill Shortage visa – platnosť od 18.3.2018

20.3.2018 | Austrália

Dňa 18.3.2018 vstúpila do platnosti reforma pôvodných víz 457 – v súčasnosti Temporary Skill Shortage Visa.

Hlavné zmeny vo vízach, ktoré nadobudli účinnosť 18.marca 2018:

- rozšírenie inzercie zamestnávateľov na Austrálskom pracovnom trhu pred ponukou na zamestnanie osôb zo zahraničia

- požiadavka na vyšší stupeň znalosti anglického jazyka

- zavedenie požiadavky, aby sponzorovaní žiadatelia mali aspoň dva roky praxe /s určitými úpravami pre konkrétne povolania/

- maximálne dvojročné vízové povolenie pre krátkodobý pobyt s možnosťou jedného predĺženia; a štvorročné vízové povolenie pre strednodobý pobyt

- oprávnenosť na trvalý pobyt vzniká až po troch rokoch

 

Detailné informácie