Tender na dodávku zimného ošatenia pre obyvateľov Sýrie

26.6.2015 | Ekonomické správy | Sýrska arabská republika

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje podnikateľskú verejnosť o vyhlásení tendra na dodávku 65 000 zimného ošatenia pre obyvateľov Sýrie (21 000 pre deti do 2 rokov veku a 44 000 pre deti a mládeš vo veku 2 – 17 rokov).

Vyhlasovateľom tendra je humanitárna organizácia The Danish Refugee Council. Uzávierka zaslania ponúk je 13. júla 2015.

Podrobnú špecifikáciu ošatenia je možné nájsť na internetovej stránke http://drc.dk/relief-work/procurement-in-drc/ alebo priamo prostredníctvom e-mailu procurement@drcsyria.dk . Pri komunikácií s vyhlasovateľom je potrebné uviesť referenciu ITB No. A09/15.