Tradične dobré vzťahy s Namíbiou sú predpokladom pre nový rozmer spolupráce

19.12.2014 | Aktivity štátnych tajomníkov | Namíbia

Ako zlepšiť spoluprácu, ktorá stojí na základe dobrých vzťahov z minulosti, hovorili dnes (19. decembra 2014) štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Burian a veľvyslanec Namíbie so sídlom vo Viedni Simon Madjumo Maruta pri príležitosti odovzdania kópii jeho poverovacích listín.

Veľvyslanec Namíbie informoval štátneho tajomníka o transformačných a demokratizačných zmenách, ktorými krajina prešla v uplynulom období a o výsledku nedávnych, novembrových, prezidentských volieb. Stabilita krajiny, tradične dobré vzťahy medzi obomi krajinami, ako aj skupina bývalých študentov Namíbie z čias Československa sú predpokladom pre prehĺbenie bilaterálnych vzťahov, najmä v obchodno-ekonomickej oblasti. „Je načase zaktivizovať vzájomnú spoluprácu, ktorá povedie ku realizácii konkrétnych projektov,“ povedal štátny tajomník Peter Burian. „Pre hľadanie impulzov a príležitostí je potrebné zintenzívniť kontakty medzi krajinami, pričom k realizácii tohto zámeru by určite prispelo aj zriadenie úradu honorárneho konzula SR v Namíbii,“ dodal P. Burian. Spoločne s namíbijským partnerom za vhodné oblasti spolupráce identifikovali predovšetkým ťažobný priemysel, vodohospodárstvo a informačné a komunikačné technológie. Veľvyslanca Maruta zaujali aj možnosti spolupráce v oblasti školstva, vzdelávania, univerzít a turizmu.