Turecko zaviedlo systém elektronického udeľovania víz

29.4.2013 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Turecko

Turecko k 17. aprílu 2013 zaviedlo systém elektronického udeľovania víz na turistické a obchodné účely pre občanov 94 krajín sveta. Elektronické vízum plne nahrádza vízovú nálepku udeľovanú na veľvyslanectvách a generálnych konzulátoch Turecka v zahraničí, ako aj vízovú známku udeľovanú na hraničných priechodoch pri vstupe do Turecka.

Pre podanie žiadosti o e-víza je potrebné navštíviť internetovú stránku www.evisa.gov.tr, ktorá má tureckú a anglickú jazykovú mutáciu. Po zadaní osobných údajov a termínu plánovanej cesty, splnení jednotlivých kritérií a zaplatení správneho poplatku prostredníctvom kreditnej karty (20,- USD), bude žiadateľovi zaslané e-vízum na ním zadanú e-mailovú adresu. Žiadateľ je povinný si e-vízum vytlačiť, prezentovať ho na hraničnom priechode pracovníkom hraničnej polície, prípadne colným úradníkom a je nevyhnutné, aby e-vízum mal pri sebe počas celého pobytu v Turecku. E-vízum je platné výhradne pre účely turistiky a obchodnej cesty.

V prípade účelu štúdia alebo zamestnania v Turecku sú žiadatelia naďalej povinní žiadosti o víza podávať na veľvyslanectvách alebo generálnych konzulátoch Turecka v zahraničí.

Tento systém rozdeľuje žiadateľov o e-viza do dvoch kategórii podľa štátnej príslušnosti. V prvej je zaradených 40 štátov, medzi nimi aj Slovensko. Občania týchto štátov získajú e-víza bez spĺňania špecifických kritérií. Pre občanov SR sú udeľované víza na dobu 180 dní s dĺžkou pobytu 30 dní a umožňujúce viacnásobný vstup do Turecka.

Do druhej skupiny je zaradených 54 štátov. Žiadatelia musia spĺňať niekoľko ďalších kritérií a podmienok pre získanie e-víza.