Ukrajina – monitorovanie doby pobytu cudzincov na území Ukrajiny

21.4.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Ukrajina

Podľa informácie, ktorú Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky poskytla Správa štátnej hraničnej služby Ukrajiny, bol u našich východných susedov uvedený do činnosti databázový systém, ktorý umožňuje kontrolovať časové údaje o pobyte cudzincov (a osôb bez občianstva) na území Ukrajiny. Ukrajinské právne predpisy umožňujú cudzincom (a osobám bez štátneho občianstva) pochádzajúcim zo štátov, voči ktorým Ukrajina uplatňuje bezvízový režim (teda vrátane občanov SR), pobývať na jej území v priebehu 180 dní (od prvého vstupu vyznačeného v pase) maximálne 90 dní. Výnimky sú možné len ak je celková doba pobytu cudzincov upravená inak na základe dvojstranných medzinárodných dohôd, čo však neplatí v prípade občanov SR. Kontrola doby pobytu cudzincov na území Ukrajiny sa uskutočňuje už od 1.7.2008, pričom databáza údajov bola uvedená do činnosti od 24.11.2008. Treba upozorniť, že cudzincovi môže byť po vyčerpaní 90 dňového limitu odopretý bezvízový vstup alebo ďalší pobyt na území Ukrajiny

V súvislosti s uvedenou informáciou Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky dôrazne upozorňuje našich občanov, aby rešpektovali povolenú dobu pobytu v tejto krajine a vyhli sa tak zbytočným nepríjemnostiam, spôsobeným porušením platných ukrajinských predpisov o pobyte cudzincov.

Pozn.: Aktualizácia informácie dňa 21.04.2009