Ukrajina - opatrenia proti šíreniu COVID-19

15.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Ukrajina

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve informuje občanov o opatreniach prijatých Ukrajinou v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia.

 
Kabinet ministrov Ukrajiny prijal na obdobie do 22. júna 2020 nasledovné opatrenia:
 

  • zatvorenie všetkých vzdelávacích inštitúcií;
  • zákaz vývozu protiepidemiologického tovaru z Ukrajiny (do 1. júna 2020). Ide o špeciálne ochranné odevy, rukavice, lekárske masky, okuliare, respirátory;
  • pobyt na verejných miestach bez masky alebo respirátora;
     

 

Štátnu hranicu Ukrajiny je možné prekročiť automobilovou dopravou alebo pešo.
 
Vyšné Nemecké – Užhorod – otvorený pre osobnú a nákladnú automobilovú dopravu
Ubľa – Malyj Bereznyj  - otvorený v plnom rozsahu
Veľké Slemence – Mali Selmenci – obnovený v plnom rozsahu
 
 
Letecká doprava – od 15. júna 2020 sa obnovujú medzinárodné civilné lety s niektorými krajinami. Lety na Slovensko ostávajú pozastavené.
 

Železničná a autobusová doprava - od 17. marca 2020 do odvolania 2020 je pozastavená medzinárodná osobná železničná a autobusová doprava cez všetky hraničné priechody.
 

Nákladná letecká, námorná a cestná doprava funguje v štandardnom režime, takže obmedzenia sa nedotknú posádok nákladných lietadiel, rušňovodičov, a vodičov kamiónov. Tieto osoby teda nespadajú pod povinnú 14-dňovú karanténu po vstupe na územie Ukrajiny, avšak pri podozrení na nový koronavírus budú testovaní ukrajinskými orgánmi.

 

V zmysle uznesenia Kabinetu ministrov Ukrajiny z 12. júna 2020 sa ruší zákaz vstupu cudzincov na územie Ukrajiny, ktorý bol prijatý 16. marca 2020. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. júna 2020.
 

Rozhodnutie sa vzťahuje na všetky druhy dopravy, vrátane leteckej. Vláda nariadila, že dôvodom pre umiestnenie osôb do zariadenia určeného štátom je prekročenie štátnej hranice osobou, ktorá prišla zo štátu s vysokou mierou nákazy COVID-19, a ktorá bola na území týchto štátov posledných 14 dní.
 

Cudzinci sa pri vstupe na územie Ukrajiny musia preukázať poistnou zmluvou alebo potvrdením o poistení liečebných nákladov spojených s liečbou COVID-19.
 
 

Opatrenie sa taktiež nevzťahuje na zamestnancov zahraničných zastupiteľských úradov, konzulárnych úradov a zastúpení medzinárodných organizácií akreditovaných na Ukrajine, ako aj ich rodinných príslušníkov; rušňovodičov a členov posádok nákladných vozidiel; vodičov nákladnej dopravy, pilotov, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave.
 

Umiestneniu do zariadenia určeného štátom taktiež nepodliehajú osoby, ktoré prichádzajú zo štátu s vysokou mierou nákazy COVID-19 a súhlasili so samoizoláciou pomocou elektronickej služby „Zostaň doma“.
 

Štáty s vysokou mierou nákazy COVID-19 sú krajiny, v ktorých je počet aktívnych prípadov COVID-19 viac ako 40 osôb na 100 tisíc obyvateľov.