Ukrajina - upozornenie pri cestách občanov SR do krajiny

25.3.2009 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Ukrajina

Právny poriadok Ukrajiny umožňuje fyzickým osobám - rezidentom a nerezidentom dovážať na Ukrajinu a vyvážať z územia Ukrajiny hotovosť vo výške, ktorá neprevyšuje v ekvivalente 10 000,- EUR, bez písomného vyhlásenia colnému úradu a taktiež vo výške, ktorá prevyšuje v ekvivalente 10 000,- EUR za podmienky písomného vyhlásenia colnému úradu celej výšky prevozu a predloženia dokladov, potvrdzujúcich výber hotovosti z účtov bánk (finančných inštitúcií) práve na sumu, ktorá prevyšuje v ekvivalente 10 000,- EUR.

- dopravné nehody na území Ukrajiny

V záujme zabezpečenia práva a ochrany slovenských občanov pri jednaní s ukrajinskými policajnými orgánmi pri vyšetrovaní dopravných nehôd na Ukrajine, ktoré nezavinili slovenskí vodiči, odporúča Ministerstvo zahraničných vecí SR obrátiť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Kyjeve alebo Generálny konzulát SR v Užhorode. Slovenské orgány v poslednom období zaznamenali viacero dopravných nehôd, ktorých účastníkom bol slovenský vodič, ale nepreukázalo sa jeho zavinenie. "Zadržanie cestovného dokladu a vodičského preukazu je v rozpore nielen s ukrajinskými predpismi, ale aj medzinárodnými pravidlami," informuje Tlačový a komunikačný odbor MZV. Tieto doklady sú majetkom štátu, ktorý ich vydal, druhý štát ich nemôže odobrať. Telefónne čísla, na ktoré sa majú slovenskí vodiči v prípade núdze obrátiť, sú na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Kyjeve 00380/44/2340606, 2346007 a na Generálny konzulát SR v Užhorode 00380/312/613666.

- informácia pre motoristov

V súvislosti s používaním motorových vozidiel na území Ukrajiny informujeme, že naďalej zostáva v platnosti podmienka registrácie v Štátnej automobilovej inšpekcii Ukrajiny dočasne dovezených dopravných prostriedkov cudzincov, ktorí ich na colnom území Ukrajiny mienia používať dlhšie, ako dva mesiace.

Pozn.: Aktualizácie informácie na webovej stránke dňa 25.03.2009