Upozornenie na poveternostnú situáciu v západnej časti Rakúska

12.1.2012 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Rakúsko

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky upozorňuje na pretrvávajúce dopravné problémy v západnej časti Rakúska, spôsobené snehovými zrážkami. Vzhľadom na niektoré uzavreté cesty a problémy na letiskách odporúča ministerstvo slovenským občanom pred vycestovaním do tejto oblasti Rakúska informovať sa o súčasnej dopravnej a poveternostnej situácii a do oblastí s uzavretými dopravnými spojeniami necestovať.