Upozornenie o možných teroristických útokoch v Kirgizsku

14.10.2016 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kirgizsko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozorňuje na možnosť výskytu teroristických útokov, vrátane rizika únosu v Kirgizsku. Cieľom útokov môžu byť miestne kirgizské inštitúcie a cudzinci. Špecifická hrozba pre občanov Európy nie je, aj napriek tomu odporúčame všetkým občanom SR prispôsobiť svoje správanie a venovať zvýšenú pozornosť vlastnej bezpečnosti prihliadnuc na vlastnú bezpečnosť, vyvarovať sa predvídateľného správania (napr. cestovanie v rovnaký čas tou istou cestou), správať sa obozretne na verejnosti a vyhýbať sa väčším davom. 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej odporúča občanom, aby pri ceste do Kirgizska zvýšili svoju opatrnosť, sledovali  miestne média a riadili sa odporúčaniami a pokynmi miestnych úradov. Ministerstvo odporúča slovenským občanom, aby pred cestou využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.