Upozornenie občanov SR pri cestách do Turecka s liekom Methadone

9.3.2010 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Turecko

Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje občanov SR cestujúcich do Turecka, že v súlade s nariadením Ministerstva zdravotníctva Tureckej republiky sa zákaz dovážania lieku "Methadone" do Tureckej republiky nevzťahuje na cestujúcich, ktorí podliehajú liečbe "methadonom", pričom títo musia:

- dodržiavať "medzinárodné usmernenie národných pravidiel pre cestujúcich, ktorí podliehajú medzinárodnej kontrole drog", vydané Medzinárodnou komisiou pre kontrolu drog (INCB),

- predložiť informáciu k cestovnému pasu a oznámiť dátum príchodu a odchodu Colnému úradu Tureckej republiky,

- obrátiť sa na Stredisko na liečbu drogovo závislých v prípade, že sa chce pasažier zdržiavať v Tureckej republike viac ako 15 dní.