Upozornenie pred tranzitom cez územie Nemecka

21.4.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Nemecko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje slovenských občanov, že nemecká polícia na hraničných priechodoch pristúpila k dôslednému preverovaniu dôvodov tranzitu cez územie Nemecka.

 

Pri tranzite územím Nemecka do štátu pobytu alebo výkonu pracovnej činnosti odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, respektíve potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte ako aj zahraničnú kartu poistenca a tieto doklady predložiť pohraničným orgánom pri vstupe do Nemecka.

 

Povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko je na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici.

 

Na základe rozhodnutia službukonajúceho policajta na nemeckej hranici však nemusí byť dôvod cesty uznaný na účel umožnenia tranzitu. Upozorňujeme, že na základe rozhodnutia o odopretí vstupu na nemeckej hranici musí cestujúci po príchode na Slovensko podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom zariadení Ministerstva vnútra SR.

 

Veľvyslanectvo SR v Berlíne preto v súčasnom období odporúča zvážiť tranzit cez Nemecko.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berlíne odporúča občanom SR využiť službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke ministerstva, alebo zaregistrovať sa prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

Pripájame kontakt na Veľvyslanectvo SR v Berlíne – telefónne číslo: + 49 30 88 926 200, e-mail: emb.berlin@mzv.sk a Generálny konzulát SR v Mníchove – telefónne číslo: + 49 89 923 34 900, e-mail: cgmunich@mzv.sk .