Upozornenie pri fakultatívnych zájazdoch do predajní a výrobní kobercov v Turecku

4.3.2010 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Turecko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare odporúča venovať zvýšenú opatrnosť pri fakultatívnych zájazdoch do predajní a výrobní kobercov, nepodľahnúť presviedčaniu predajcov o výhodnosti kúpy a v žiadnom prípade nepodpisovať kúpne zmluvy bez toho, aby ste sa dôsledne oboznámili s ich obsahom. Odporúčame zvážiť účasť na týchto predajných akciách, resp. nezúčastňovať sa ich.

 

Turecká legislatíva chráni spotrebiteľa pri zmluvách, uzatvorených mimo obvyklých obchodných priestorov. Do tejto kategórie patria aj zmluvy uzavreté v továrňach alebo obchodoch, ak spotrebiteľ tieto priestory navštívi v rámci zájazdu, organizovanom cestovnou kanceláriou, ktorá spolupracuje s tureckým predajcom. Spotrebiteľ môže v zmysle platnej legislatívy od zmluvy odstúpiť do 7 dní od dodania tovaru, a táto možnosť musí byť v písomnej forme v zmluve uvedená. Pri podpise odporúčame overiť, či zmluva obsahuje klauzulu o forme a lehote odstúpenia od zmluvy. V prípade neexistencie písomného poučenia je možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa časovo neohraničená. V prípade, že sa v podobnej situácii ocitnete, v každom prípade odporúčame odstúpiť v lehote od zmluvy písomne.