V Santiagu de Chile sa konala slávnostná recepcia pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Československej republiky

29.10.2018 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Slováci naprieč storočím | Čile

 

V Santiagu de Chile sa 26.  októbra 2018 konala slávnostná recepcia, ktorú usporiadali pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Československej republiky veľvyslanci Slovenskej republiky a Českej republiky, Branislav Hitka a Josef Hlobil. Slovenský veľvyslanec podčiarkol, že skutočnosť, že 100. výročie vyhlásenia Československej republiky oslavujeme spolu, je svedectvom toho, ako si vážime a oceňujeme cestu, ktorú sme spolu prešli.

 

Veľvyslanci Branislav Hitka a Josef Hlobil s manželkou. Veľvyslanci Branislav Hitka a Josef Hlobil s manželkou. Veľvyslanec B. Hitka so skupinou slovenských krajanov žijúcich v Čile. Veľvyslanec B. Hitka so skupinou slovenských krajanov žijúcich v Čile.