Vedúci služobného úradu P. Sýkorčin prijal nového panamského veľvyslanca

25.11.2013 | Aktivity ministerstva | Poverovacie listiny | Panama

Vedúci služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Pavol Sýkorčin prijal dnes (25. novembra 2013) dezignovaného mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Panamskej republiky v Slovenskej republike so sídlom v Berlíne Juana R. Porras de la Guardiu.

Obaja partneri zdôraznili záujem na rozvíjaní a zintenzívnení bilaterálnych vzťahov medzi Panamou a Slovenskom hlavne v ekonomickej oblasti. „Vnímame Panamu ako významný medzinárodný dopravný uzol a radi sprostredkujeme prezentáciu možností vzájomnej spolupráce aj ostatným krajinám Vyšehradskej štvorky,“ uviedol na stretnutí s panamským diplomatom vedúci služobného úradu MZVaEZ SR Pavol Sýkorčin. Ďalšou témou ich rozhovoru boli aj konkrétne kroky, ktoré by mohli posilniť ekonomickú a obchodnú spoluprácu v najbližšom období a podrobnejšie informácie o možnostiach Slovenska, napríklad v oblasti rekonštrukcie panamských letísk.

Na záver stretnutia odovzdal panamský veľvyslanec Juan R. Porras de la Guardia vedúcemu služobného úradu MZVaEZ SR Pavlovi Sýkorčinovi kópie poverovacích listín.