Veľvyslanci 5 krajín odovzdali kópie poverovacích listín

21.4.2015 | Poverovacie listiny | Čad | Litva | Nigéria | Kambodža | Juhoafrická republika

Vedúci služobného úradu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Pavol Sýkorčin prijal dnes (21. apríla) dezignovaných veľvyslancov Teboga J. Seokola (Juhoafrická republika), Abela A. Ayoka (Nigéria), Loretu Zakarevčiené (Litva), Youssoufa Abassalaha (Čad) a Thaia Chuna (Kambodža). V samostatných rozhovoroch sa partneri informovali o vývoji vo svojich krajinách a regiónoch, posúdili aktuálny stav vzájomných vzťahov a ich perspektívu s dôrazom na spoluprácu v politickej aj ekonomickej rovine. P. Sýkorčin vyslovil presvedčenie, že pôsobenie nových veľvyslancov prispeje k utuženiu a prehĺbeniu vzájomných vzťahov tak na bilaterálnej ako aj v multilaterálnej úrovni. Partneri si tiež vymenili názory na aktuálne medzinárodné a regionálne otázky.

Veľvyslanci JAR, Nigérie, Litvy, Čadu a Kambodže odovzdali vedúcemu služobného úradu MZVaEZ SR kópie poverovacích listín.

Vedúci služobného úradu Pavol Sýkorčin a veľvyslanec Abel A. Ayok (Nigéria) počas odovzdávania poverovacích listín. Vedúci služobného úradu Pavol Sýkorčin a veľvyslanec Abel A. Ayok (Nigéria) počas odovzdávania poverovacích listín. Chief of Staff of the Office Sýkorčin Paul and Loretta Zakarevčiené Ambassador of Lithuania during the transfer of credentials. Chief of Staff of the Office Sýkorčin Paul and Loretta Zakarevčiené Ambassador of Lithuania during the transfer of credentials. Vedúci služobného úradu Pavol Sýkorčin a Youssouf Abassalah veľvyslanec Čadu počas odovzdávania poverovacích listín. Vedúci služobného úradu Pavol Sýkorčin a Youssouf Abassalah veľvyslanec Čadu počas odovzdávania poverovacích listín.
Vedúci služobného úradu Pavol Sýkorčin a Thai Chun veľvyslanec Kambodže počas odovzdávania poverovacích listín. Vedúci služobného úradu Pavol Sýkorčin a Thai Chun veľvyslanec Kambodže počas odovzdávania poverovacích listín.