Veľvyslanec Iľaščík odovzdal poverovacie listiny v Angole

2.3.2012 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Angola

Slovenský veľvyslanec v Angolskej republike so sídlom v Pretórii Alexander Iľačšík odovzdal v piatok 2. marca poverovacie listiny do rúk prezidenta Angoly José Eduarda dos Santosa. V rozhovore obe strany potvrdili záujem nadviazať na tradíciu dobrých vzťahov medzi Slovenskom a Angolou z minulosti. Veľvyslanec Iľaščík uviedol, že Slovensko má záujem o aktivizovanie vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie väzieb v obchodno-ekonomickej oblasti vrátane pokračovania dodávok v oblasti špeciálnej techniky. Osobitne požiadal o podporu a garancie vlády pri realizácii projektu výstavy nízko-nákladových domov v oblastiach Benguela a Namiba, o ktorú usiluje slovenská spoločnosť v spolupráci s angolským partnerom.

Prezident dos Santos sa poďakoval Slovensku za solidaritu a podporu Angole prejavovanú v uplynulom období. Pozitívne zhodnotil svoju oficiálnu návštevu na Slovensku v roku 2000. Osobitne prejavil záujem o prehĺbenie dvojstrannej ekonomickej spolupráce v priemyselnej a technologickej oblasti. Vyzval slovenské spoločnosti k priamym investíciám a účasti na budovaní infraštruktúry a priemyslu (energetika, nábytkárstvo) v Angole, ktoré jeho vláda aktívne podporuje. Pripomenul tiež, že desiatky angolských študentov absolvovali štúdium na Slovensku a odporučil využiť tento potenciál na rozvoj vzájomnej spolupráce.

V predvečer ceremónie odovzdávania poverovacích listín sa veľvyslanec Iľaščík stretol s ministrom zahraničných vecí Angoly Georgesom Rebelom Pintom Chicotym, s ktorým prerokoval aj otázky uľahčenia vízového režimu a konzulárnej spolupráce, ako aj pokračovanie spolupráce v oblasti školstva a vzdelávania.