Veľvyslanec Mlynár odovzdal poverovacie listiny v Burundi

22.1.2013 | Poverovacie listiny | Burundi

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi Michal Mlynár odovzdal 18. januára 2013 v Bujumbure poverovacie listiny do rúk prezidenta Burundskej republiky Pierra Nkurunzizu.

Veľvyslanec informoval hlavu Burundskej republiky o záujme Slovenska o ďalší rozvoj vzájomných vzťahov s dôrazom na rozšírenie obchodno-ekonomickej spolupráce, najmä v sektoroch poľnohospodárstva, budovania infraštruktúry a energetiky. Prezident tento záujem privítal a zároveň vysoko ocenil nezištnú pomoc, ktorú slovenské mimovládne organizácie už od roku 2007 poskytujú jeho krajine najmä v oblasti zdravotníctva a vzdelávania.

Prezident Nkurunziza ocenil tiež objektívne a nestranné aktivity Slovenska v rámci reformy bezpečnostného sektora (RBS). V polovici tohto roku v Bujumbure plánuje Slovensko v spolupráci s Úradom OSN v Burundi (BNUB) a Medzinárodným poradným tímom pre RBS (ISSAT DCAF) usporiadať nadväzné odborné a vzdelávacie podujatie pre vysoko postavených predstaviteľov burundských rezortov vnútra a obrany.

Veľvyslanec rokoval tiež s burundskými ministrami zdravotníctva a vysokého školstva, ako aj s osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka OSN pre Burundi, s vedúcim Delegácie EÚ v Burundi a zástupcami Veľvyslanectva Holandského kráľovstva v Burundi