Veľvyslanec Mlynár odovzdal poverovacie listiny v Seychelskej republike

3.4.2012 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Seychely

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky so sídlom v Nairobi Michal Mlynár dnes vo Victorii odovzdal poverovacie listiny prezidentovi Seychelskej republiky Jamesovi A. Michelovi.

Prezident Michel ocenil doterajšiu kvalitu vzájomných vzťahov a prejavil záujem o ich prehĺbenie, najmä v ekonomickej oblasti, ako aj o ich oživenie v školstve a zdravotníctve. V minulosti študoval na slovenských vysokých školách značný počet seychelských študentov a na Seychely prichádzali slovenskí lekári. Pozitívne sa vyjadril o hospodárskych a integračných úspechoch Slovenskej republiky a zaujímal sa o slovenské skúsenosti z obdobia komplexnej spoločenskej transformácie a budovania štátu po páde železnej opony a po rozdelení Československa.

Veľvyslanec Mlynár ubezpečil prezidenta Michela o záujme Slovenskej republiky o zintenzívnenie vzájomných hospodárskych kontaktov, najmä v sektoroch obnoviteľných zdrojov energie, poľnohospodárstva, cestovného ruchu a spracovania odpadu. Viaceré slovenské vysoké školy, vrátane lekárskych fakúlt, majú záujem o prijatie seychelských študentov, ako aj o spoluprácu pri výmene pedagógov a študentov. O konkrétnych modalitách tejto spolupráce bude veľvyslanec do piatku 8. apríla rokovať vo Victorii so seychelskými ministrami hospodárstva, financií, školstva a zdravotníctva, ako aj s rektorom Seychelskej univerzity a s predsedom Seychelskej obchodnej a priemyselnej komory.

Počas následného rokovania s ministrom zahraničných vecí Seychelskej republiky Jeanom-Paulom Adamom partneri okrem už spomínaných tém prerokovali aj medzinárodnopolitické otázky, ktoré majú priamy dopad na Seychely – situáciu v Somálsku, pirátstvo v oblasti afrického rohu a klimatické zmeny vrátane prípravy júnového summitu Rio plus 20. Minister Adam požiadal o slovenskú podporu na pôde EÚ seychelskému úsiliu o aktualizáciu národného námorného bezpečnostného plánu a ďalšej spolupráci s EÚ v oblasti väzenstva. Aj na základe dohôd podpísaných s EÚ si v seychelských väzniciach svoje tresty v súčasnosti odpykáva okolo 80 somálskych pirátov. Partneri prediskutovali aj stav rokovaní o posilnení bilaterálnej zmluvnej základne v oblasti daní.