Veľvyslanec Peter Kormúth odovzdal poverovacie listiny luxemburskému veľkovojvodovi Henrimu

4.2.2019 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Luxembursko

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Luxemburskom veľkovojvodstve Peter Kormúth odovzdal 30. januára 2019 poverovacie listiny do rúk Jeho Kráľovskej Výsosti veľkovojvodu Henriho. Slávnostná ceremónia sa uskutočnila v priestoroch veľkovojvodského paláca v centre hlavného mesta Luxemburg. Slovenský veľvyslanec pri tejto príležitosti skonštatoval: „Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom sú na veľmi dobrej úrovni a bez otvorených otázok. Základom týchto vzťahov je ekonomická spolupráca, kde existuje priestor na ďalší rozvoj, najmä v oblasti investícií a vzájomného obchodu. V roku 2019 je Luxembursko predsedníckou krajinou Beneluxu  a Slovenská republika predsedá  V4, čo vytvára predpoklad aj na posilnenie dialógu medzi oboma regionálnymi zoskupeniami“.