Veľvyslanec Podhorský odovzdal poverovacie listiny do rúk prezidenta Estónska

29.11.2013 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Estónsko

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Estónskej republike so sídlom v Helsinkách Juraj Podhorský odovzdal 28. novembra 2013 poverovacie listiny do rúk prezidenta Estónskej republiky Toomasovi Hendrikovi Ilvesovi.

Veľvyslanec Juraj Podhorský informoval estónskeho prezidenta o prioritách svojho pôsobenia s dôrazom na ďalšie rozšírenie spolupráce, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií a pri presadzovaní inovatívnych riešení na podporu vzdelanostnej spoločnosti a elektronizácie verejnej správy, kde patrí Estónsko k svetovým lídrom.

Prezident Toomas Hendrik Ilves v rozhovore ocenil vysokú úroveň slovensko-estónskych vzťahov a osobitne vyzdvihol spoluprácu oboch krajín na pôde Európskej únie.