Veľvyslanec Senegalskej republiky odovzdal kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi Burianovi

14.1.2013 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny | Senegal

Dňa 14. januára 2013 odovzdal dezignovaný veľvyslanec Senegalskej republiky v Slovenskej republike Henri Antoine Turpin kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi MZV a EZ SR Petrovi Burianovi. Partneri pri tejto príležitosti potvrdili záujem o zintenzívnenie bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach spoločného záujmu, najmä však v oblasti ekonomickej spolupráce.

Rokovania sa dotkli aj aktuálneho vývoja situácie v Mali. V tejto súvislosti sa partneri zhodli na dôležitosti vzájomnej spolupráce na multilaterálnych fórach, predovšetkým v OSN. Veľvyslanec Turpin pôsobí aj ako stály predstaviteľ pri organizáciách OSN so sídlom vo Viedni.