Veľvyslanec Slovenskej republiky v Namíbijskej republike so sídlom v Pretórii Alexander Iľačšík odovzdal poverovacie listiny

17.10.2012 | Aktivity veľvyslancov | Poverovacie listiny | Namíbia

Veľvyslanec Slovenskej republiky v Namíbijskej republike so sídlom v Pretórii Alexander Iľačšík odovzdal dňa 17. októbra 2012 poverovacie listiny do rúk prezidenta Namíbie Hifikepunye Pohambu. Obe strany v rozhovore potvrdili záujem nadviazať na tradíciu dobrých vzťahov medzi SR a Namíbiou z minulosti. Prezident Pohamba poďakoval za podporu ich oslobodzovaciemu hnutiu ešte z čias Československa a osobitne vyzdvihol slovenský príspevok vo forme prijatia skupiny namíbijských detí z utečeneckého tábora SWAPO, ktorí sa vzdelávali a študovali na Slovensku v osemdesiatych rokoch. Slovenský veľvyslanec uviedol, že SR má záujem o aktivizovanie vzájomnej spolupráce, ako aj posilnenie väzieb v obchodno-ekonomickej oblasti. Realizácii tohto zámeru by pomohlo aj zriadenie úradu honorárneho konzula SR v Namíbii, pričom namíbijská strana prisľúbila pomoc pri vytipovaní vhodného kandidáta na tento post.

V predvečer ceremónie odovzdávania poverovacích listín sa veľvyslanec stretol so zastupujúcim ministrom zahraničných vecí Namíbie Joelom Kaapandom, s ktorým prerokoval bilaterálne vzťahy medzi oboma krajinami a pozornosť venovali oblastiam energetického, stavebného priemyslu, výstavby infraštruktúry a spolupráce v oblasti turizmu. Zastupujúci minister osobitne vyjadril záujem o spoluprácu v oblasti automobilového priemyslu a to vo forme dodávok náhradných dielov. Spomenul tiež rozbehnutý projekt so slovenskými dodávateľmi v oblasti tlačiarenského priemyslu, pri tlačení namíbijských periodík.