Veľvyslankyňa Nového Zélandu odovzdala kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi L. Parízkovi

10.3.2017 | Nový Zéland

Dezignovaná veľvyslankyňa Nového Zélandu v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Nicole Jocelyn Roberton dnes (10. marca) odovzdala do rúk štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáša Parízka kópie poverovacích listín.

 

L. Parízek konštatoval, že Slovensko a Nový Zéland majú veľa spoločných čŕt a potvrdil záujem o ďalší rozvoj a posilnenie vzájomného partnerstva. Obe strany vysoko ocenili minuloročnú recipročnú návštevu ministra zahraničných vecí Nového Zélandu Murraya McCullyho, ktorá predstavovala významný impulz pre všestranný rozvoj bilaterálnych vzťahov. 

 

Veľvyslankyňa Nicole Jocelyn Roberton zdôraznila dobrú kvalitu vzťahov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorá vytvára predpoklady pre efektívnu spoluprácu v rozhodujúcich oblastiach hospodárstva a bezpečnosti. Počas stretnutia si partneri vymenili aj názory na aktuálne zahraničnopolitické, globálne i regionálne otázky.

Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaná veľvyslankyňa Nového Zélandu v SR N. J. Roberton Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaná veľvyslankyňa Nového Zélandu v SR N. J. Roberton Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaná veľvyslankyňa Nového Zélandu v SR N. J. Roberton Štátny tajomník L. Parízek a dezignovaná veľvyslankyňa Nového Zélandu v SR N. J. Roberton