Veľvyslankyňa Panamskej republiky odovzdala kópie poverovacích listín štátnemu tajomníkovi L. Parízkovi

7.2.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Panama

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (7. februára) prijal dezignovanú veľvyslankyňu Panamy v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Paulinu Marie Franceschi Navarro, pri príležitosti odovzdávania kópií poverovacích listín.

 

Počas prijatia štátny tajomník L. Parízek vyzdvihol doterajšiu bilaterálnu spoluprácu medzi SR a Panamou a vyjadril nádej, že sa vzťahy medzi oboma krajinami budú naďalej prehlbovať, a to najmä v ekonomickej oblasti. Štátny tajomník dodal, že „SR bude okrem ekonomickej spolupráce vyvíjať úsilie o posilnenie politického dialógu a rozšírenie spolupráce medzi SR a Panamou aj v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu“.

 

L. Parízek uvítal rozvoj biregionálnej spolupráce medzi Európskou úniou a strednou Amerikou v rámci ich Asociačnej dohody. Štátny tajomník na záver poďakoval veľvyslankyni za spoluprácu a vzájomnú podporu v rámci multilaterálnych fór.