Vietnam - Cestovné obmedzenia v súvislosti s novým koronavírusom

17.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Vietnam

Na základe rozhodnutia vlády Vietnamskej socialistickej republiky (VSR) bola karanténa (predškolské, školské zariadenia, vybrané štátne organizácie) predĺžená do 21. marca 2020.

 

Na ZÚ Hanoj boli doručené verbálne nóty Ministerstva zahraničných vecí Vietnamu č. 133/CH-BNG-LS, 135/ CH-BNG-LS, 137/ CH-BNG-LS, 140/ CH-BNG-LS v ktorých informujú o cestovných obmedzeniach pre cestujúcich.

 

Ku 16. marcu 2020 bolo vo Vietname potvrdených 57 prípadov nákazy COVID-19. V súčasnej dobe je v karanténe približne 30 000 osôb (2500 osôb je v nemocniciach, 8000 v karanténnych centrách, zvyšok v domácej karanténe).

 

Na základe informácie od migračnej služby  VSR bude od 15. marca 2020 pozastavený výdaj víz cestujúcim s tzv. approval letter/visa on arrival  a žiadateľom o elektronické víza do VSR.

 

S platnosťou od 15. marca 2020, od 12:00, po dobu 30 dní bude občanom schengenského priestoru, vrátane Slovenskej republiky a občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zakázaný vstup do Vietnamu.

 

Vzhľadom na značné riziko šírenia nákazy vo Vietname, vietnamské úrady a letecké spoločnosti obmedzujú/rušia lety do Európy.

 

ZÚ Hanoj upozorňuje, že môže nastať situácia, že občania Slovenskej republiky nebudú môcť z územia Vietnamu vycestovať.  

 

 Cestovné odporúčanie :

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji si dovoľuje občanom Slovenskej republiky odporučiť zvážiť nevyhnutnosť vycestovania do Vietnamu.

 

Od 15. marca 2020 vietnamské orgány dočasne pozastavili výdaj víz cestujúcim s tzv. approval letter/visa on arrival, ako aj žiadateľom o elektronické víza.

 

S platnosťou od 15. marca 2020, od 12:00, po dobu 30 dní bude občanom schengenského priestoru, vrátane Slovenskej republiky a občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zakázaný vstup do Vietnamu. Vstup do krajiny je zakázaný aj občanom, ktorí v posledných 14 dňoch navštívili (aj tranzitom) vyššie uvedené oblasti.

 

Preventívne opatrenia zo strany vietnamských úradov sa každým dňom sprísňujú, väčšina turistických pamiatok v krajine je uzavretá, od 16.03.2020 bolo zavedené povinné nosenie rúšok na verejných miestach (letiská, vlakové stanice, autobusové stanice, supermarkety apod.).

  

Od 15. marca 2020 vietnamská vláda rozhodla, že všetky osoby, ktoré prichádzajú z schengenského priestoru, Veľkej Británie, Číny, Kórejskej republiky a Iránu  budú umiestnené do karantény po dobu 14 dní. Upozorňujeme, že do karantény môže byť kedykoľvek umiestnený každý, kto prejavuje príznaky nákazy (vysoká telesná teplota, kašeľ apod.).

 

Žiadatelia po príchode do Vietnamu musia povinne vyplniť zdravotný dotazník, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva zdravotníctva. Po vyplnení dotazníku systém pridelí číselný kód, ktorý odovzdáte zdravotníkom na letisku po prílete. Za uvedenie nepravdivých údajov hrozí pokuta. 

Na letiskách, v hoteloch a na ďalších verejných miestach je meraná telesná teplota.

 

Vo Vietname boli uzavreté turistické pamiatky, v niektorých reštauráciách, či budovách je vstup povolený iba s rúškom. Vo väčšine provincií, vrátane Hanoja  a Ho Či Minovho mesta boli preventívne zrušené spoločenské, kultúrne a športové akcie.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji upozorňuje cestujúcich, že v dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 letecké spoločnosti obmedzujú letecké spojenia. V tej súvislosti odporúčame cestujúcim kontaktovať svoju leteckú spoločnosť, prípadne urýchlene zvážiť návrat domov.

 

Aktuálne informácie sú priebežne zverejňované na nasledujúcich stránkach:

 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Európskeho centra pro prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

 

Pre bližšie informácie k otázkam súvisiacim s ochorením COVID-19 kontaktujte:

▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave  – 0917 426 075

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  – 0948 495 915

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave  – 0905 903 053

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  – 0911 763 203

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  – 0918 389 841

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  – 0911 908 823

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  – 0905 342 812

 

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

(telefonické linky s nepretržitou prevádzkou (24/7)

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade, ak sa občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, dávame do pozornosti kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Hanoji na tel. čísle +84 904988554 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave +421 2 5978 5978.