Vietnam – opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

13.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Vietnam

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji si dovoľuje informovať o cestovných obmedzeniach pre cestujúcich do Vietnamu. Od 15. marca 2020 vietnamské orgány dočasne pozastavili výdaj víz cestujúcim s takzvanou approval letter/visa on arrival, ako aj žiadateľom o elektronické víza. Obmedzenia trvajú do odvolania.

 

Žiadatelia s udelenými vízami (pred 15. marcom 2020) po príchode do Vietnamu musia povinne vyplniť zdravotný dotazník, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva zdravotníctva. Po vyplnení dotazníka systém pridelí číselný kód, ktorý odovzdáte zdravotníkom na letisku po prílete. Za uvedenie nepravdivých údajov hrozí pokuta. Na letiskách, v hoteloch a na ďalších verejných miestach je meraná telesná teplota. V Hanoji boli uzavreté turistické pamiatky, v niektorých reštauráciách, či budovách je vstup povolený iba s rúškom. Vo väčšine provincií, vrátane Hanoja a Ho Či Minovho mesta boli preventívne zrušené spoločenské, kultúrne a športové akcie. Ostrov Cat Ba neďaleko mesta Hai Phong je od 09. marca 2020 uzatvorený minimálne na jeden týždeň.

 

Aktuálne informácie sú priebežne zverejňované na nasledujúcich stránkach:

 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Európskeho centra pro prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

 

Pre bližšie informácie k otázkam súvisiacim s ochorením COVID-19 kontaktujte:

▪ Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave  – 0917 426 075

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  – 0948 495 915

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave  – 0905 903 053

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  – 0911 763 203

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  – 0918 389 841

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  – 0911 908 823

▪ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

(telefonické linky s nepretržitou prevádzkou (24/7)

 

Veľvyslanectvo SR v Hanoji vyzýva občanov SR, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade, ak sa občania SR ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, dávame do pozornosti kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva SR v Hanoji na tel. čísle +84 904988554 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave +421 2 5978 5978.