Vietnam - opatrenia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu

12.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Vietnam

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji informuje o aktualizovaných cestovných obmedzeniach prijatých VSR pre cestujúcich z vybraných štátov. V súvislosti s rozširovaním nákazy ochorením COVID-19 v Kórejskej republike, VSR dočasne obmedzila vstup do krajiny pre cestujúcich z mesta Daegu a provincie Gyeongsangbuk. Cestujúci z Kórejskej republiky, Talianska a Iránu budú po prílete do VSR umiestnení pod lekársky dohľad po dobu 14 dní. Do karantény sa umiestňujú aj osoby, ktoré vykazujú príznaky nákazy, napr. zvýšená teplota (teplota je kontrolovaná na letiskách termokamerami a bežnými teplomermi), kašeľ apod. V súčasnej dobe sú v niektorých vietnamských provinciách, vrátane hlavného mesta Hanoj uplatňované preventívne a karanténne opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu vírusu od osôb s potvrdenou nákazou. V prípade občanov Kórejskej republiky, Talianska, Dánska, Nórska, Fínska, Švédska, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Španielska bol dočasne pozastavený bezvízový režim.

 

Všetky osoby, ktoré prichádzajú do Vietnamu musia povinne vyplniť zdravotný dotazník, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva zdravotníctva. Po vyplnení dotazníku systém pridelí číselný kód, ktorý odovzdáte zdravotníkom na letisku po prílete. Za uvedenie nepravdivých údajov hrozí pokuta. Na letiskách, v hoteloch a na ďalších verejných miestach je meraná telesná teplota. V Hanoji boli uzavreté turistické pamiatky, v niektorých reštauráciách, či budovách je vstup povolený iba s rúškom. Vo väčšine provincií, vrátane Hanoja  a Ho Či Minovho mesta boli preventívne zrušené spoločenské, kultúrne a športové akcie. Ostrov Cat Ba neďaleko mesta Hai Phong je od 9. marca 2020 uzatvorený minimálne na jeden týždeň.  
 

Aktuálne informácie sú priebežne zverejňované na nasledujúcich stránkach: Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a  Európskeho centra pro prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
 

Pre bližšie informácie k otázkam súvisiacim s ochorením COVID-19 kontaktujte: 

  • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave  – 0917 426 075 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  – 0948 495 915 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave  – 0905 903 053 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  – 0911 763 203 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  – 0918 389 841 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  – 0911 908 823 
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk


(telefonické linky s nepretržitou prevádzkou (24/7) 
 

 

Veľvyslanectvo SR v Hanoji vyzýva občanov SR, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.
 

 

V prípade, ak sa občania SR ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, dávame do pozornosti kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva SR v Hanoji na tel. čísle +84 904988554 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave +421 2 5978 5978.