Vietnam – prijaté opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

25.3.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Vietnam

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji si dovoľuje informovať občanov SR vo Vietname, že vzhľadom na značné riziko šírenia ochorenia COVID-19 vo Vietname, vietnamské úrady a letecké spoločnosti obmedzujú/rušia lety do Európy.

 

Národný letecký prepravca Vietnam Airlines informoval 19. marca 2020 o dočasnom pozastavení medzinárodnej leteckej prepravy.

 

Všetkým občanom SR pred odletom odporúčame kontaktovať Vašu leteckú spoločnosť pre aktuálne informácie.

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji upozorňuje, že môže nastať situácia, že občania SR nebudú môcť z územia Vietnamu vycestovať. Dovoľujeme si požiadať občanov SR nachádzajúcich sa na území Vietnamu, ktorí nemôžu využiť iné možnosti návratu do Slovenskej republiky, aby neodkladne kontaktovali Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji na e-mailovej adrese: cons.hanoi@mvz.sk.

 

Aktuálne informácie sú priebežne zverejňované na nasledujúcich stránkach:

 

Obmedzenia na hraniciach

Repatriácia

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)

Európskeho centra pro prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

 

Pre bližšie informácie k otázkam súvisiacim s ochorením COVID-19 kontaktujte:

 

- Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave  – 0917 426 075

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre  – 0948 495 915

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave  – 0905 903 053

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne  – 0911 763 203

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach  – 0918 389 841

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove  – 0911 908 823

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline  – 0905 342 812

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

(telefonické linky s nepretržitou prevádzkou (24/7)

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade, ak sa občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, dávame do pozornosti kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Hanoji na telefónnom čísle: +84 904988554 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave: +421 2 5978 5978.