Vietnam - opatrenia proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV

3.2.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Vietnam

Na základe potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na území Vietnamskej socialistickej republiky, prijali vietnamské orgány sprísnené preventívne a hygienické opatrenia. V tejto súvislosti Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji upozorňuje občanov Slovenskej republiky na možné predĺženie čakacej doby pri vstupe/výstupe z územia  Vietnamskej socialistickej republiky a zvýšené hygienické opatrenia.  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji upozorňuje občanov Slovenskej republiky, aby pred a počas plánovanej cesty do Vietnamu dbali na zvýšenú hygienu rúk, vyhýbali sa miestam s väčším počtom ľudí a nosili ochranné rúška. 

 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Hanoji vyzýva občanov Slovenskej republiky, aby využili službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade, ak sa občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, dávame do pozornosti kontakt na pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Hanoji: telefonné číslo +84 904988554 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave +421 2 5978 5978.