Vyhlásenie MZVaEZ SR k útokom v Kábule

7.8.2015 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Afganistan

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dôrazne odsudzuje útoky protivládnych síl v Kábule 7. augusta 2015, pri ktorých zahynulo viac ako 40 civilistov a stovky ďalších boli zranení. Útoky v oblastiach obývaných civilným obyvateľstvom, realizované bez ohľadu na straty na životoch, sú neprijateľné a neospravedlniteľné.

Slovensko vyslovuje pretrvávajúcu plnú podporu afganskej vláde národnej jednoty v úsilí o dosiahnutie trvalého mieru a stability. Zároveň povzbudzuje všetkých relevantných aktérov, aby zintenzívnili podporu mierových rokovaní afganskej vlády s protivládnymi ozbrojenými skupinami, najmä Talibanom a vytvorili tak predpoklad pre rozvoj bezpečného a národne jednotného Afganistanu.