Vykrádanie kamiónov na nestrážených parkoviskách v pobaltských krajinách

20.9.2010 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Lotyšsko

Ministerstvo zahraničných vecí SR upozorňuje všetkých slovenských dopravcov prechádzajúcich územím Litvy, Lotyšska a Estónska, aby na nočné prestávky bez výnimky využívali len strážené parkoviská a v zásade sa podľa možností vyhýbali nechráneným odpočívadlám kdekoľvek v tomto regióne. Dôvodom je riziko v posledných mesiacoch opakujúcich sa krádeží predovšetkým motorovej nafty z nádrží odstavených vozidiel, pričom nie je vylúčené v prípade vyrušenia páchateľov ani ohrozenie osobnej bezpečnosti vodičov. Aj keď na chránených parkoviskách nie je garantovaná stopercentná ochrana majetku a osôb, riziko krádeží je oveľa nižšie v porovnaní s obyčajnými odstavnými plochami. Komplexný a pravidelne aktualizovaný zoznam odporúčaných parkovacích miest možno nájsť pre členské prepravcovské organizácie napríklad na internetovej stránke International Road Transport Union (http://www.iru.org/).

Pozn.: Aktualizované 19.04.2011