Výstava obrazov a fotografií v Hainburgu

26.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Rakúsko

Ako súčasť širšieho podujatia CENTROPE, v rámci ktorého sa 26. mája 2019 v Bad Deutsch Altenburgu konal aj koncert medzinárodnej Dunajskej filharmónie, sa v kostole Martin Luther Kirche v Hainburgu uskutočnila vernisáž výstavy obrazov a fotografií slovenskej maliarky Helén Tóth, maďarského umelca Ádáma Tarcsiho a rakúskeho fotografa Heinza Petra Granera. S autorom fotografií regiónu Panónia a spisovateľom H. P. Granerom Slovenský inštitút vo Viedni už dlhodobo spolupracuje a v apríli prezentoval jeho knihu „Panónia – taviaci kotol kultúr“. Riaditeľ Slovenského inštitútu vo Viedni Igor Skoček vo svojom vystúpení pred rakúsko-slovensko-maďarským publikom, v ktorom boli aj zástupcovia Strednej odbornej školy z Dunajskej Stredy a predstavitelia Dolného Rakúska, poukázal na význam cezhraničnej spolupráce a vzájomného spolužitia, ktorého príkladom sú nielen každodenné početné návštevy Slovákov v Hainburgu, ale napríklad aj samotný hainburský kostol Martin Luther Kirche, ktorého farárom je slovenský kňaz Ján Magyar.